Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαδικασίες και Δικαιολογητικά

Διαδικασία Μίσθωσης ακινήτου από τρίτους

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Μίσθωσης ακινήτου από τρίτους Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Μίσθωσης ακινήτου από τρίτους Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Η ανάγκη ενοικίασης ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους. Διαδικασία που ακολουθείται Το Τμήμα συντάσσει τη προκήρυξη στην οποία είναι διατυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Εν συνεχεία η προκήρυξη διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο. Μόλις η προκήρυξη επιστραφεί από τη Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα συντάσσει εισήγηση στη

Βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα μιας περιοχής που μπαίνει στο Σχέδιο Πόλης

Περιστατικό Ζωής Βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα μιας περιοχής που μπαίνει στο Σχέδιο Πόλης Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία βεβαίωσης εισφοράς σε χρήμα μιας περιοχής που μπαίνει στο Σχέδιο Πόλης Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Το Τμήμα Πολεοδομίας της Νομαρχίας αποστέλλει τις πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα για κάθε ιδιοκτησία. Εξαιρέσεις από την διαδικασία   Περίπτωση διορθωτικής πράξης εφαρμογής (π.χ. όταν υπάρχουν λάθη υπολογισμού): Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην Πολεοδομία

Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου

Περιστατικό Ζωής Άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου Σε ποιους απευθύνεται Όλοι οι Πολίτες Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Αίτηση Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες Εάν πρόκειται για πολυκατοικία: Αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας  από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκείμενου περί οικημάτων, στα οποίες στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται

Κατάληψη Κοινόχρηστων Χώρων με Τραπεζοκαθίσματα

Περιστατικό Ζωής Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Αίτηση συμπληρωμένη από τον καταστηματάρχη και με αποδεικτικό ενημερότητας από το ταμείο του Δήμου αν οφείλει ή όχι. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του καταστήματος που να προβλέπει εξωτερικό (πλατεία – πεζοδρόμιο κ.λ.π). Απόδειξη από την ταμειακή μηχανή του συγκεκριμένου καταστήματος.

Έκδοση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Περιστατικό Ζωής Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγιεινομικού ενδιαφέροντος Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Αίτηση Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου. (Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. , θα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. Φωτοτυπία άδειας παραμονής και άδειας

Έκδοση Βεβαιώσεων περί μη Οφειλής

Περιστατικό Ζωής Έκδοση βεβαιώσεων περί μη οφειλής Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Έκδοσης βεβαιώσεων περί μη οφειλής Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Aίτηση ενδιαφερόμενου (από συμβολαιογράφο) Διαδικασία που ακολουθείται Έκδοση βεβαιώσεων περί μη οφειλής, οι οποίες  προσαρτώνται στα πάσης φύσεως συμβόλαια ακινήτων. Τα βήματα της διαδικασίας έχουν ως εξής: Εναρκτήριο γεγονός, αίτηση ενδιαφερόμενου (από συμβολαιογράφο) Γίνεται έλεγχος στα αρχεία που τηρεί το τμήμα για ύπαρξη οφειλής Αν δεν

Πληρωμή Προμηθευτών

Περιστατικό Ζωής Πληρωμή προμηθευτών Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία πληρωμών προμηθευτών- εργολάβων- νομικών προσώπων του Δήμου Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους προμηθευτές του Δήμου Διαδικασία που ακολουθείται Το Τμήμα Λογιστηρίου αποστέλλει τα Εντάλματα Πληρωμής συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα παραστατικά. ΔΕΝ μπορεί να πληρωθεί μια δαπάνη χωρίς να υπάρχει ένταλμα πληρωμής. Έλεγχος εντάλματος από τον υπάλληλο. Τηλεφωνική ειδοποίηση προμηθευτών για να προσέλθουν στο Τμήμα Ταμείου. Ο ενδιαφερόμενος έρχεται στο Τμήμα Ταμείου και

Εισπράξεις Οίκοθεν

Περιστατικό Ζωής Εισπράξεις Οίκοθεν Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Η διαδικασία εισπράξεων οίκοθεν Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους Πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Έρχεται ο υπόχρεος στο Τμήμα Ταμείου έχοντας μαζί του το βεβαιωτικό σημείωμα. Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Έρχεται ο υπόχρεος στο Τμήμα Ταμείου έχοντας μαζί  του το βεβαιωτικό σημείωμα. Ο υπάλληλος επιβεβαιώνει το βεβαιωτικό σημείωμα στο σύστημα οικονομικών υπηρεσιών, το ελέγχει και κόβει το διπλότυπο είσπραξης, το οποίο