Σημαντικα Νεα
  • ...

Αδεια καταστηματων και Κοινοχρηστων Χωρων

Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου

Περιστατικό Ζωής Άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου Σε ποιους απευθύνεται Όλοι οι Πολίτες Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Αίτηση Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες Εάν πρόκειται για πολυκατοικία: Αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας  από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκείμενου περί οικημάτων, στα οποίες στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται

Κατάληψη Κοινόχρηστων Χώρων με Τραπεζοκαθίσματα

Περιστατικό Ζωής Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Αίτηση συμπληρωμένη από τον καταστηματάρχη και με αποδεικτικό ενημερότητας από το ταμείο του Δήμου αν οφείλει ή όχι. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του καταστήματος που να προβλέπει εξωτερικό (πλατεία – πεζοδρόμιο κ.λ.π). Απόδειξη από την ταμειακή μηχανή του συγκεκριμένου καταστήματος.

Έκδοση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Περιστατικό Ζωής Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγιεινομικού ενδιαφέροντος Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Αίτηση Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου. (Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. , θα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. Φωτοτυπία άδειας παραμονής και άδειας