Σημαντικα Νεα
  • ...

Επιχειρησιακά Προγράμματα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019

Με την αριθμ. 28/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (που αποτελεί την Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019), εγκρίθηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από τις 31/03/2017 έως και τις 18/04/2017. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής σε συνεργασία με την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Σοφάδων και

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ 2014-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονεί κάθε δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη πενταετία. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, εξειδικεύοντας στα έργα και στις δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει. Στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής. Το Ε.Π. εκπονείται από την Εκτελεστική Επιτροπή με την