Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Καθαριότητα Δημοτικού Κτηρίου» Δήμου Σοφάδων, προϋπολογισμού ευρώ 14.653,90

Ημερομηνία: 23/05/2022 ΑΔΑ: 6ΥΗΡΩ1Μ-3Χ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4945
+

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης προσωπικού 2022-2023 στο Δήμο Σοφάδων

Ημερομηνία: 18/05/2022 ΑΔΑ: 67ΧΕΩ1Μ-ΨΑΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4824
+

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 13/05/2022 ΑΔΑ: ΩΖΜΥΩ1Μ-ΝΕΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4690
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 13/05/2022 ΑΔΑ: 6ΒΙΔΩ1Μ-Α0Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4689
+

Πρόσληψη ένδεκα (11) υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αρδευτική περίοδο έτους 2022

Ημερομηνία: 12/05/2022 ΑΔΑ: ΨΡΜΞΩ1Μ-Ε1Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 4618
+

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 09/05/2022 ΑΔΑ: Ψ1ΧΒΩ1Μ-ΜΞ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4472
+

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ

Ημερομηνία: 05/05/2022 ΑΔΑ: 9ΞΙΠΩ1Μ-ΗΙΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4369
+

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας

Ημερομηνία: 04/05/2022 ΑΔΑ: 6ΡΡ9Ω1Μ-4ΚΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4271
+

Ορισμός Υπαλλήλου για τη διοικητική, γραμματειακή, λογιστική υποστήριξη και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων και των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Ημερομηνία: 03/05/2022 ΑΔΑ: 9ΨΗ3Ω1Μ-ΝΘΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4238
+

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1309/2019 Απόφασης Δημάρχου Σοφάδων – ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων κοινοτήτων Θραψιμιού και Αηδονοχωρίου Δημοτικής ενότητας Μενελαϊδας Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 03/05/2022 ΑΔΑ: Ω5ΦΩΩ1Μ-ΣΤ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4224
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση κλιματιστικών».

Ημερομηνία: 19/04/2022 ΑΔΑ: 6ΖΔΙΩ1Μ-Ι0Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 3962
+

Συνδρομή πλατφόρμας διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου οχημάτων – μηχανημάτων

Ημερομηνία: 19/04/2022 ΑΔΑ: ΨΤ8ΞΩ1Μ-7Τ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3955
+

Ορισμός μέλους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρηση ακινήτου που πρόκειται να μισθωθεί για να στεγαστεί το Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων.

Ημερομηνία: 14/04/2022 ΑΔΑ: 6ΔΚΞΩ1Μ-8ΡΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3831
+

Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων Δ.Ε. Μενελαΐδας

Ημερομηνία: 12/04/2022 ΑΔΑ: ΩΜ0ΠΩ1Μ-ΝΦΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3713
+

Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων Δ.Ε. Ρεντίνας

Ημερομηνία: 12/04/2022 ΑΔΑ: 9ΜΖ3Ω1Μ-ΖΕΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3706
+

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για τη καταγραφή κινητών και αντικειμένων που βρίσκονται στο ακίνητο της Κληροδοσίας Αλεξίου Γεωργίου του Δημητρίου υπέρ της Τοπικής Κοινότητας Ρεντίνας (επί της οδού Ελπίδος 1 & Κηφισίας, στο Ηράκλειο Αττικής).

Ημερομηνία: 06/04/2022 ΑΔΑ: 6Ν7ΥΩ1Μ-Υ0Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 3436
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: συντήρηση ασύρματου δικτύου

Ημερομηνία: 05/04/2022 ΑΔΑ: 6Θ8ΩΩ1Μ-386 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3394
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: υποστήριξη ασύρματου δικτύου

Ημερομηνία: 05/04/2022 ΑΔΑ: 9ΙΖ9Ω1Μ-ΘΑ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3393
+

προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Ημερομηνία: 01/04/2022 ΑΔΑ: 66ΗΨΩ1Μ-2ΕΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3266
+

συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Ημερομηνία: 01/04/2022 ΑΔΑ: ΨΔ64Ω1Μ-05Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3265