Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

Ημερομηνία: 03/07/2020 ΑΔΑ: 9ΞΕ1Ω1Μ-ΔΕΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6671
+

Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος».

Ημερομηνία: 30/06/2020 ΑΔΑ: ΨΧ65Ω1Μ-Τ13 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6498
+

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον προϊστάμενο του τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων Σωτήριο Σούρλα του Δημητρίου

Ημερομηνία: 26/06/2020 ΑΔΑ: ΨΗΡ5Ω1Μ-ΕΟΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6365
+

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ-ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ημερομηνία: 23/06/2020 ΑΔΑ: 65ΕΦΩ1Μ-Υ4Χ Αρ. Πρωτοκόλλου: 6152
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών ΔE Σοφάδων

Ημερομηνία: 22/06/2020 ΑΔΑ: 6ΓΑ2Ω1Μ-Ε0Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 6107
+

Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 439/2020 & 642/2020 αποφάσεων Δημάρχου

Ημερομηνία: 17/06/2020 ΑΔΑ: 6ΨΓΒΩ1Μ-396 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5955
+

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον υπάλληλο του Δήμου Σοφάδων Γεώργιο Γρίβα του Δημητρίου

Ημερομηνία: 15/06/2020 ΑΔΑ: Ψ65ΥΩ1Μ-01Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5855
+

Χορήγηση ανώτερων Μισθολογικών Κλιμακίων

Ημερομηνία: 12/06/2020 ΑΔΑ: 6ΦΛΣΩ1Μ-ΥΣΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5789
+

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ

Ημερομηνία: 12/06/2020 ΑΔΑ: 66ΣΠΩ1Μ-3ΑΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5770
+

Παράταση χρόνου πρακτικής άσκησης ασκούμενης δικηγόρου στο Δήμο Σοφάδων

Ημερομηνία: 12/06/2020 ΑΔΑ: 69ΔΧΩ1Μ-2Λ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5761
+

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 10/06/2020 ΑΔΑ: 6ΚΘ3Ω1Μ-4Ο6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5621
+

«Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχου της Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2020».

Ημερομηνία: 04/06/2020 ΑΔΑ: Ω6ΑΣΩ1Μ-4ΙΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1363
+

«Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων για το έτος 2020».

Ημερομηνία: 04/06/2020 ΑΔΑ: ΩΝΔΩΩ1Μ-ΣΑ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1172
+

Απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες φύλαξης δημοτικού κτιρίου (security) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ημερομηνία: 04/06/2020 ΑΔΑ: 60ΦΕΩ1Μ-ΨΞΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5512
+

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Ημερομηνία: 03/06/2020 ΑΔΑ: ΨΠ1ΧΩ1Μ-ΗΡΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5459
+

Πράξη τοποθέτησης υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.

Ημερομηνία: 02/06/2020 ΑΔΑ: ΩΒΣ2Ω1Μ-Λ3Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5408
+

Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπάλληλων ΙΔΟΧ στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 02/06/2020 ΑΔΑ: Ω7ΠΞΩ1Μ-ΟΟΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5405
+

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 01/06/2020 ΑΔΑ: ΨΘΒΚΩ1Μ-ΝΚΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5366
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Έκδοση βεβαιώσεων ταχογράφου».

Ημερομηνία: 29/05/2020 ΑΔΑ: 64ΜΝΩ1Μ-ΤΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5331
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σοφάδων».

Ημερομηνία: 26/05/2020 ΑΔΑ: ΩΣΠΔΩ1Μ-Τ0Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 5148