Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΙΣΘΩΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ

Ημερομηνία: 17/10/2018 ΑΔΑ: 6Ι4ΩΩ1Μ-ΚΗ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12701
+

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στις εγκαταστάσεις των γηπέδων ποδοσφαίρου των ΤΚ Μαυραχάδων, Δασοχωρίου και Σοφάδων (βοηθητικό) γήπεδο Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων (κατηγορίας Α2).

Ημερομηνία: 16/10/2018 ΑΔΑ: ΨΗΝ0Ω1Μ-3ΥΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12615
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων Δ.Ε. Άρνης».

Ημερομηνία: 12/10/2018 ΑΔΑ: 6ΧΧΔΩ1Μ-Ν5Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 12454
+

Βαθμολογική Προώθηση λόγω κτήσης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων (Ν.4369/2016-Α΄33)

Ημερομηνία: 10/10/2018 ΑΔΑ: Ψ8ΚΡΩ1Μ-5ΞΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12314
+

Πρόσληψη δεκατριών (13) ανέργων στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνι8κής Πρόνοιας

Ημερομηνία: 08/10/2018 ΑΔΑ: 943ΤΩ1Μ-0ΤΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12215
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

Ημερομηνία: 04/10/2018 ΑΔΑ: ΩΒΨ2Ω1Μ-05Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12033
+

Ανάκληση και μεταβίβαση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Ημερομηνία: 28/09/2018 ΑΔΑ: ΩΥ10Ω1Μ-1ΒΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11600
+

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία: 18/09/2018 ΑΔΑ: ΩΝΤΝΩ1Μ-Υ4Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8017
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σοφάδων της διαχειριστικής χρήσης 2017».

Ημερομηνία: 12/09/2018 ΑΔΑ: Ω889Ω1Μ-Ω8Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 10854
+

Αποδοχή Παραίτησης Αντιδημάρχου

Ημερομηνία: 10/09/2018 ΑΔΑ: ΩΡΡΘΩ1Μ-3ΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10745
+

Εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Κων/νο Γκατζιώνη προς υποστήριξη του αιρετού Ευθ. Κούλπα.

Ημερομηνία: 10/09/2018 ΑΔΑ: 78ΛΞΩ1Μ-Π4Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 10736
+

Ανάθεση του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Ημερομηνία: 07/09/2018 ΑΔΑ: ΨΗΓΨΩ1Μ-Ν4Φ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10732
+

Ανάκληση της υπ’ αρ. 877/2018 απόφασης Δημάρχου και απευθείας ανάθεση εργασιών «συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Άρνης».

Ημερομηνία: 31/08/2018 ΑΔΑ: 6Σ1ΖΩ1Μ-9ΦΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10457
+

Ανάκληση της αρ. 851/2018 απόφασης Δημάρχου και απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μενελαΐδας».

Ημερομηνία: 31/08/2018 ΑΔΑ: ΨΕΒΡΩ1Μ-Ω0Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10441
+

Ανάκληση της 853/2018 απόφασης Δημάρχου και απευθείας ανάθεσης εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ρεντίνας».

Ημερομηνία: 30/08/2018 ΑΔΑ: ΨΑ34Ω1Μ-82Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10425
+

Ανάκληση της αρ. 852/2018 και απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ταμασίου»

Ημερομηνία: 30/08/2018 ΑΔΑ: ΩΨ1ΖΩ1Μ-86Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 10417
+

Ανάκληση της αρ. 850/2018 και απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σοφάδων».

Ημερομηνία: 30/08/2018 ΑΔΑ: 69Π5Ω1Μ-Γ4Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 10394
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση-επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων Δ.Ε. Μενελαϊδας».

Ημερομηνία: 13/08/2018 ΑΔΑ: Ω0Ψ0Ω1Μ-ΜΨΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9922
+

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων.

Ημερομηνία: 03/08/2018 ΑΔΑ: ΩΣΔΧΩ1Μ-ΡΒ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9606
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ- ΑΡΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»

Ημερομηνία: 03/08/2018 ΑΔΑ: 6Φ5ΣΩ1Μ-ΠΚ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9583