Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Απευθείας ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημερομηνία: 08/12/2022 ΑΔΑ: 6ΤΙ7Ω1Μ-7ΞΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14206/8-12-2022
+

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 07/12/2022 ΑΔΑ: ΨΓΑΗΩ1Μ-ΙΨΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14145
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Αναγόμωση πυροσβεστήρων».

Ημερομηνία: 05/12/2022 ΑΔΑ: Ψ1ΟΨΩ1Μ-ΩΣ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14058
+

Παραίτηση δημοτικού Συμβούλου και αναπλήρωσή του

Ημερομηνία: 01/12/2022 ΑΔΑ: 6ΞΝ7Ω1Μ-Γ4Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13958
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ROUTER, SWITCH, UPS)

Ημερομηνία: 23/11/2022 ΑΔΑ: 92ΜΗΩ1Μ-ΩΑΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13619/23-11-2022
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματο δίκτυο

Ημερομηνία: 23/11/2022 ΑΔΑ: 6Α5ΖΩ1Μ-573 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13618/23-11-2022
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: Συνδρομή απομακρυσμένης πρόσβασης σε Η/Υ

Ημερομηνία: 23/11/2022 ΑΔΑ: Ψ20ΤΩ1Μ-23Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 13606/23-11-2022
+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ημερομηνία: 22/11/2022 ΑΔΑ: 9ΩΜΤΩ1Μ-ΖΤΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13544
+

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ημερομηνία: 21/11/2022 ΑΔΑ: Ψ2Μ8Ω1Μ-9ΤΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13508
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 17/11/2022 ΑΔΑ: ΩΔΛΠΩ1Μ-ΒΤΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13385
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 17/11/2022 ΑΔΑ: ΨΩ5ΔΩ1Μ-ΖΜΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13384
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 17/11/2022 ΑΔΑ: 6ΟΣΖΩ1Μ-ΛΚΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13383
+

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχου της Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2023

Ημερομηνία: 16/11/2022 ΑΔΑ: ΨΨΖΓΩ1Μ-Ζ4Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 13343/16-11-2022
+

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ημερομηνία: 15/11/2022 ΑΔΑ: ΨΜ9ΒΩ1Μ-2Χ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13326
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων

Ημερομηνία: 10/11/2022 ΑΔΑ: 9ΖΓΛΩ1Μ-ΟΗΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13026
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια ανταλλακτικών μεγαφωνικών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων

Ημερομηνία: 10/11/2022 ΑΔΑ: ΨΕΩ4Ω1Μ-2ΟΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13028
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: Συνδρομή εφαρμογών γραφείου

Ημερομηνία: 10/11/2022 ΑΔΑ: 9ΚΦΙΩ1Μ-0ΨΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13029
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEBEX CISCO ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Ημερομηνία: 10/11/2022 ΑΔΑ: 9Β2ΜΩ1Μ-ΑΙΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13030
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΗΓΓΕΙΛΑΝ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΑΔΕΔΥ ΤΗΝ 09.11.2022

Ημερομηνία: 10/11/2022 ΑΔΑ: 6ΡΑΓΩ1Μ-ΓΝΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13031
+

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ & ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ημερομηνία: 04/11/2022 ΑΔΑ: ΨΗ5ΜΩ1Μ-1ΧΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12751