Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Ανάκληση της αριθμ. 1337/2018 απόφασης Δημάρχου και απευθείας ανάθεση εκ νέου της προμήθειας σπόρων φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.

Ημερομηνία: 13/12/2018 ΑΔΑ: ΩΒΩΑΩ1Μ-Ρ8Ρ Αρ. Πρωτοκόλλου: 15098
+

Ανάκληση της αριθ. 1336/2018 απόφασης Δημάρχου και απευθείας ανάθεση εκ νέου της προμήθειας σπόρων φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.

Ημερομηνία: 13/12/2018 ΑΔΑ: 6ΖΓΕΩ1Μ-9ΑΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 15097
+

Ανάκληση της αριθ. 1191/2018 απόφασης Δημάρχου και απευθείας ανάθεση εκ νέου της προμήθειας σπόρων φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

Ημερομηνία: 13/12/2018 ΑΔΑ: 6Κ6ΝΩ1Μ-ΘΧΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 15099
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Ημερομηνία: 12/12/2018 ΑΔΑ: 6ΛΥ5Ω1Μ-ΩΝ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15002
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων

Ημερομηνία: 10/12/2018 ΑΔΑ: 9Ο98Ω1Μ-36Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14917
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματο

Ημερομηνία: 10/12/2018 ΑΔΑ: Ω5ΩΜΩ1Μ-ΙΞ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14918
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση γεφυροπλάστιγγας»

Ημερομηνία: 10/12/2018 ΑΔΑ: Ω4Υ9Ω1Μ-ΑΜΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14869
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρολογικών μηχανημάτων -gps κ.λ.π.

Ημερομηνία: 07/12/2018 ΑΔΑ: ΩΞ5ΦΩ1Μ-4ΘΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14830
+

«Τοποθέτηση σε Οργανικές Μονάδες του Δήμου Σοφάδων των ωφελούμενων της πράξης ¨Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας¨ και ορισμός αρμοδίων για την επίβλεψή τους»

Ημερομηνία: 07/12/2018 ΑΔΑ: Ω0ΣΑΩ1Μ-1Ι8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14795
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Εργασίες εκχιονισμού» του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: ΩΟΕ8Ω1Μ-ΞΓ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14778
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Εργασίες εκχιονισμού» του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: Ω5ΠΟΩ1Μ-8Σ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14777
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Εργασίες εκχιονισμού» του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: ΨΘΘΚΩ1Μ-ΣΤΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14775
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Εργασίες εκχιονισμού» του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: 6ΛΞΘΩ1Μ-ΘΓΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14770
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Εργασίες εκχιονισμού» του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: Ψ952Ω1Μ-Γ6Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 14763
+

«Χορήγηση ανώτερου Μισθολογικού Κλιμακίου στην υπάλληλο του Δήμου Σοφάδων Έλενα Σβάνα του Βαΐου»

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: 6ΧΑΩΩ1Μ-1ΗΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14747
+

«Μισθολογική κατάταξη (χορήγηση 2 Μ.Κ.) του υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων Παναγιώτη Πολύζου του Κων/νου, λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών»

Ημερομηνία: 03/12/2018 ΑΔΑ: ΩΜ4ΦΩ1Μ-Τ0Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14611
+

«Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων, βάσει των διατάξεων του Ν.4354/2015»

Ημερομηνία: 03/12/2018 ΑΔΑ: ΩΦΑΑΩ1Μ-30Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14607
+

Απώλεια ιδιότητας Αντιδημάρχου

Ημερομηνία: 29/11/2018 ΑΔΑ: Ω2Ν9Ω1Μ-096 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14519
+

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ»

Ημερομηνία: 29/11/2018 ΑΔΑ: ΩΗΤΛΩ1Μ-ΕΤΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14475
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ- ΑΡΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»

Ημερομηνία: 29/11/2018 ΑΔΑ: 6ΠΔΕΩ1Μ-ΨΚΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14473