Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Ορισμός υπαλλήλου για τη συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής, εκποίησης, αξίας, ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο Σοφάδων

Ημερομηνία: 16/05/2024 ΑΔΑ: 9ΨΨ4Ω1Μ-7ΔΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5794
+

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπάλληλο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Σοφάδων για Μισθολογική Εξέλιξη

Ημερομηνία: 15/05/2024 ΑΔΑ: 9Χ4ΙΩ1Μ-06Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 5754
+

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ

Ημερομηνία: 15/05/2024 ΑΔΑ: 6ΜΤΧΩ1Μ-Χ6Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 5736
+

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας οχήματος του Δήμου

Ημερομηνία: 15/05/2024 ΑΔΑ: 6Δ1ΨΩ1Μ-ΜΓ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5714
+

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ημερομηνία: 14/05/2024 ΑΔΑ: ΡΡΠΚΩ1Μ-ΤΘ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5698
+

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων

Ημερομηνία: 14/05/2024 ΑΔΑ: 67Χ8Ω1Μ-9ΛΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5688
+

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας οχημάτων του Δήμου.

Ημερομηνία: 13/05/2024 ΑΔΑ: 684ΙΩ1Μ-Κ62 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5651
+

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 09/05/2024 ΑΔΑ: ΨΛ94Ω1Μ-ΗΦΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5512
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 09/05/2024 ΑΔΑ: Ψ1ΘΝΩ1Μ-ΚΣ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5511
+

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Ημερομηνία: 01/05/2024 ΑΔΑ: Ψ45ΕΩ1Μ-2ΗΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5247
+

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη Ειδικών Σχεδίων για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Ημερομηνία: 01/05/2024 ΑΔΑ: 6ΑΔΠΩ1Μ-0ΛΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5244
+

Πρόσληψη δέκα (10) υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αρδευτική περίοδο έτους 2024

Ημερομηνία: 01/05/2024 ΑΔΑ: 9ΚΖ7Ω1Μ-ΣΕΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5188
+

Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Σοφάδων από αιρετό.

Ημερομηνία: 30/04/2024 ΑΔΑ: ΡΚΨΑΩ1Μ-3Θ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5160
+

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 30/04/2024 ΑΔΑ: 942ΧΩ1Μ-03Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 5148
+

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 30/04/2024 ΑΔΑ: Ψ0ΘΕΩ1Μ-ΕΡΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5147
+

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 30/04/2024 ΑΔΑ: ΨΝΛΨΩ1Μ-ΒΙΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5146
+

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ

Ημερομηνία: 30/04/2024 ΑΔΑ: 6765Ω1Μ-Α20 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5123
+

Μετακίνηση του Υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Σοφάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Κων/νου Κουτσώνα του Ευριπίδη στο Δήμο Σοφάδων

Ημερομηνία: 29/04/2024 ΑΔΑ: ΨΥΟΦΩ1Μ-ΥΘΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5085
+

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχου των Δ.Ε. Σοφάδων , του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2024.

Ημερομηνία: 26/04/2024 ΑΔΑ: 9Δ02Ω1Μ-0ΔΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5006
+

Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Σοφάδων από υπαλλήλους.

Ημερομηνία: 24/04/2024 ΑΔΑ: 6ΔΚΧΩ1Μ-ΡΡΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4907