Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση-επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων Δ.Ε. Μενελαϊδας».

Ημερομηνία: 13/08/2018 ΑΔΑ: Ω0Ψ0Ω1Μ-ΜΨΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9922
+

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων.

Ημερομηνία: 03/08/2018 ΑΔΑ: ΩΣΔΧΩ1Μ-ΡΒ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9606
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ- ΑΡΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»

Ημερομηνία: 03/08/2018 ΑΔΑ: 6Φ5ΣΩ1Μ-ΠΚ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9583
+

«Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής πληροφόρησης από διαδικτυακή βάση πληροφοριών».

Ημερομηνία: 02/08/2018 ΑΔΑ: ΩΝΡΙΩ1Μ-ΥΕΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9574
+

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΑΡΙΑΣ ΖΙΩΓΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ημερομηνία: 31/07/2018 ΑΔΑ: 643ΛΩ1Μ-72Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 9471
+

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. ΘΩΜΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Ημερομηνία: 30/07/2018 ΑΔΑ: 63Υ2Ω1Μ-537 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9438
+

Ανάθεση υπηρεσιών στα πλαίσια του εορτασμού της τοπικής εορτής Αγ. Παρασκευής την 26η Ιουλίου στην Δ.Κ. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 25/07/2018 ΑΔΑ: Ψ74ΩΩ1Μ-604 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9355
+

Εντολή και πληρεξουσιότητα στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Κων/νο Γκατζιώνη για παραίτηση από δικόγραφα.

Ημερομηνία: 16/07/2018 ΑΔΑ: Ω9ΔΒΩ1Μ-ΙΞΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9054
+

«Ορισμός υπηρεσιακών προϊσταμένων του δήμου Σοφάδων για την συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ, στο πλαίσιο του έργου: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία»

Ημερομηνία: 16/07/2018 ΑΔΑ: ΨΠΒ7Ω1Μ-Λ0Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 9051
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δ.Ε. Ρεντίνας».

Ημερομηνία: 10/07/2018 ΑΔΑ: 6Θ15Ω1Μ-33Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 8836
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Επίδοση εγγράφων δικαστικού επιμελητή».

Ημερομηνία: 09/07/2018 ΑΔΑ: 66ΙΟΩ1Μ-4Ε9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8830
+

Προμήθεια ανταλλακτικών μεγαφωνικών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων

Ημερομηνία: 09/07/2018 ΑΔΑ: ΩΞΓ4Ω1Μ-ΞΣΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8789
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Επίδοση εγγράφων δικαστικού επιμελητή».

Ημερομηνία: 09/07/2018 ΑΔΑ: ΩΞΣΟΩ1Μ-ΥΝΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8792
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δ.Ε. Άρνης».

Ημερομηνία: 06/07/2018 ΑΔΑ: Ω0ΨΚΩ1Μ-ΠΑΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8737
+

«Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου»

Ημερομηνία: 06/07/2018 ΑΔΑ: 69ΤΗΩ1Μ-1ΔΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8698
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ρεντίνας».

Ημερομηνία: 05/07/2018 ΑΔΑ: 6Η76Ω1Μ-Γ0Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 8685
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ταμασίου»

Ημερομηνία: 05/07/2018 ΑΔΑ: ΩΩ5ΥΩ1Μ-84Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8684
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μενελαΐδας»

Ημερομηνία: 05/07/2018 ΑΔΑ: 6Ψ4ΙΩ1Μ-016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8683
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σοφάδων».

Ημερομηνία: 05/07/2018 ΑΔΑ: 7ΤΔ9Ω1Μ-ΠΥ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 8682
+

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΠΑΡ. 11 ΕΔΑΦ. Δ ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ημερομηνία: 03/07/2018 ΑΔΑ: ΩΡΡ5Ω1Μ-Σ7Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8523