Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την πλήρωση(πρόσληψη) συνολικά δώδεκα (12) θέσεων υδρονομέων

Ημερομηνία: 06/04/2020 ΑΔΑ: 654ΗΩ1Μ-078 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3754
+

Αναστολή λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς κοινότητας Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, το Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Ημερομηνία: 03/04/2020 ΑΔΑ: ΨΔΩΔΩ1Μ-ΖΙΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3732
+

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

Ημερομηνία: 03/04/2020 ΑΔΑ: ΩΑΞΡΩ1Μ-69Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3706
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 03/04/2020 ΑΔΑ: 6ΝΙΖΩ1Μ-ΤΓΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3702
+

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τετράμηνης διάρκειας αντιμετώπισης κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών περιορισμού της διασποράς κορωνοϊού COVID-19

Ημερομηνία: 02/04/2020 ΑΔΑ: 6ΒΥΑΩ1Μ-ΙΣΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3655
+

Ορισμός Υπαλλήλου για ηλεκτρονική (ψηφιακή) υπογραφή εγγράφων και εγγράφων ως «ακριβή αντίγραφα».

Ημερομηνία: 27/03/2020 ΑΔΑ: 9Ο69Ω1Μ-Ζ6Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 3469
+

«Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης του Δήμου Σοφάδων κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού -COVID 19»

Ημερομηνία: 20/03/2020 ΑΔΑ: ΩΔΑΞΩ1Μ-ΦΥ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3218
+

Απευθείας κατεπείγουσα ανάθεση για τις υπηρεσίες φύλαξης δημοτικού κτιρίου (security) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ημερομηνία: 20/03/2020 ΑΔΑ: 62Ψ2Ω1Μ-ΒΨΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3182
+

Απευθείας κατεπείγουσα ανάθεση για τις υπηρεσίες επισκευής-διαμόρφωσης πορτών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ημερομηνία: 19/03/2020 ΑΔΑ: ΨΛΝ8Ω1Μ-ΔΦΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3169
+

Απευθείας κατεπείγουσα ανάθεση για την υπηρεσία με θέμα: «Απολύμανση γραφείων λόγω κορωνοϊού» στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ημερομηνία: 19/03/2020 ΑΔΑ: Ψ716Ω1Μ-70Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3156
+

Μέτρα του Δήμου Σοφάδων ενάντια στον κορωνοϊό

Ημερομηνία: 16/03/2020 ΑΔΑ: 6Λ4ΕΩ1Μ-ΚΕΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3025
+

Συναίνεση για πλήρωση θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Σοφάδων με τη διαδικασία της απόσπασης

Ημερομηνία: 05/03/2020 ΑΔΑ: ΨΦΜΕΩ1Μ-0ΦΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2454
+

Aπευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών φροντίδας συντήρησης πρασίνου

Ημερομηνία: 26/02/2020 ΑΔΑ: 63Ζ9Ω1Μ-ΩΜΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2094
+

Aπευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών φροντίδας συντήρησης πρασίνου

Ημερομηνία: 26/02/2020 ΑΔΑ: ΨΠ6ΖΩ1Μ-6ΓΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2093
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση κλιματιστικών».

Ημερομηνία: 21/02/2020 ΑΔΑ: 6Σ3ΛΩ1Μ-07Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 1853
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι.

Ημερομηνία: 20/02/2020 ΑΔΑ: 658ΣΩ1Μ-2Λ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1884
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση ανελκυστήρων».

Ημερομηνία: 20/02/2020 ΑΔΑ: ΨΣ0ΥΩ1Μ-ΗΧΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1853
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΤΗΝ 18.02.2020

Ημερομηνία: 18/02/2020 ΑΔΑ: Ω0ΤΤΩ1Μ-Α2Φ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1744
+

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 18/02/2020 ΑΔΑ: Ω2ΒΝΩ1Μ-Ω0Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1736
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια φωτοτοαντιγραφικού – πολυμηχανήματος

Ημερομηνία: 17/02/2020 ΑΔΑ: Ψ9ΤΨΩ1Μ-ΡΝΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1730