Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δ.Ε. Ρεντίνας

Ημερομηνία: 19/04/2019 ΑΔΑ: ΨΦ4ΕΩ1Μ-ΜΕΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5485
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δ.Ε.Ταμασίου

Ημερομηνία: 19/04/2019 ΑΔΑ: 9ΥΕ9Ω1Μ-67Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5484
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δ.Ε. Μενελαϊδας

Ημερομηνία: 19/04/2019 ΑΔΑ: 96Ψ2Ω1Μ-Ν3Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 5483
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δ.Ε. Άρνης

Ημερομηνία: 19/04/2019 ΑΔΑ: 6ΝΓΧΩ1Μ-ΡΣ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5482
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για επισκευή συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων

Ημερομηνία: 19/04/2019 ΑΔΑ: 9ΛΝΞΩ1Μ-ΒΞΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5481
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών διαγράμμισης

Ημερομηνία: 19/04/2019 ΑΔΑ: 691ΓΩ1Μ-ΑΛΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5480
+

Απευθείας ανάθεση για βιβλιοδετήσεις

Ημερομηνία: 19/04/2019 ΑΔΑ: 6ΞΚΚΩ1Μ-ΖΑΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5479
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού

Ημερομηνία: 19/04/2019 ΑΔΑ: ΩΝ7ΝΩ1Μ-9Β8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 5478
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: ετήσια συνδρομή σε Δίκτυο (URANUS) μόνιμων σταθμών αναφοράς για γεωδαιτικά δορυφορικά συστήματα θέσης (GPS)

Ημερομηνία: 18/04/2019 ΑΔΑ: Ψ0Ι2Ω1Μ-ΓΡΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5340
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: ετήσια συνδρομή για πρόσβαση σε δίκτυο δεδομένων (gprs) μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Ημερομηνία: 18/04/2019 ΑΔΑ: Ψ3ΗΒΩ1Μ-04Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5338
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: ετήσια συνδρομή για πρόσβαση στην cloud εφαρμογή ΤΙΠΟΥΚΕΙΤΟΣ για δικηγόρους

Ημερομηνία: 18/04/2019 ΑΔΑ: Ψ4Ρ2Ω1Μ-ΧΓΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5337
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων Δ.Ε. Άρνης».

Ημερομηνία: 16/04/2019 ΑΔΑ: Ψ97ΜΩ1Μ-ΒΛΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5053
+

Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας», προϋπολογισμού ευρώ 2.999,79 (με ΦΠΑ 24%)

Ημερομηνία: 15/04/2019 ΑΔΑ: ΨΠΤΑΩ1Μ-ΘΑΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4994
+

Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Ημερομηνία: 10/04/2019 ΑΔΑ: ΩΣΣΖΩ1Μ-ΦΡΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4659
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ρεντίνας».

Ημερομηνία: 09/04/2019 ΑΔΑ: Ω1Β1Ω1Μ-ΔΞ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4600
+

Απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μενελαΐδας».

Ημερομηνία: 09/04/2019 ΑΔΑ: Ω5ΞΥΩ1Μ-ΗΧ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 4599
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: Συντήρηση – επισκευή γεφυροπλάστιγγας

Ημερομηνία: 05/04/2019 ΑΔΑ: ΩΨΨ9Ω1Μ-Ξ07 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3565
+

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΛΩΝΑ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Ημερομηνία: 05/04/2019 ΑΔΑ: ΨΗΡΗΩ1Μ-ΡΡΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4431
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δ.Ε. Σοφάδων

Ημερομηνία: 04/04/2019 ΑΔΑ: ΩΓΓΙΩ1Μ-4ΓΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3515
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δ.Ε. Σοφάδων

Ημερομηνία: 04/04/2019 ΑΔΑ: ΩΝ4ΘΩ1Μ-ΩΔΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3513