Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ημερομηνία: 20/09/2021 ΑΔΑ: 635ΒΩ1Μ-ΝΗΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10059
+

Συντήρηση-επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων Δ.Ε. Σοφάδων

Ημερομηνία: 16/09/2021 ΑΔΑ: 9ΠΚ5Ω1Μ-Ω39 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9944
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 14/09/2021 ΑΔΑ: ΩΙΧΝΩ1Μ-63Δ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1366
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων».

Ημερομηνία: 13/09/2021 ΑΔΑ: Ψ89ΦΩ1Μ-ΖΩ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9807
+

Ορισμός έμμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία: 10/09/2021 ΑΔΑ: 6ΗΕΚΩ1Μ-02Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9716
+

Ορισμός έμμισθης Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία: 10/09/2021 ΑΔΑ: 6ΓΦΨΩ1Μ-ΤΦ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9715
+

Ορισμός έμμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία: 10/09/2021 ΑΔΑ: ΩΞΗ1Ω1Μ-ΣΘΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9715
+

Ορισμός έμμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία: 10/09/2021 ΑΔΑ: 9ΒΚ8Ω1Μ-ΘΥΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9713
+

Ορισμός έμμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία: 10/09/2021 ΑΔΑ: 64Ο7Ω1Μ-Κ1Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9712
+

Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία: 10/09/2021 ΑΔΑ: 69ΝΟΩ1Μ-ΑΝΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9711
+

Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία: 10/09/2021 ΑΔΑ: ΩΧ76Ω1Μ-73Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9710
+

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ»

Ημερομηνία: 08/09/2021 ΑΔΑ: 6ΘΝΦΩ1Μ-ΠΒΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9635
+

Παράταση της διάρκειας έντεκα (11) συμβάσεων ΙΔΟΧ, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του covid-19 έως 30.09.2021 σύμφωνα με το Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α΄134)

Ημερομηνία: 08/09/2021 ΑΔΑ: ΨΒ9ΕΩ1Μ-ΛΗ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9612
+

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.

Ημερομηνία: 06/09/2021 ΑΔΑ: 6ΠΞ7Ω1Μ-Π2Φ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9515
+

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.

Ημερομηνία: 03/09/2021 ΑΔΑ: 6ΤΘ6Ω1Μ-45Η Αρ. Πρωτοκόλλου: 9410
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Εργασίες καθαρισμού κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά στη Δ.Ε. Μενελαΐδας» του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 01/09/2021 ΑΔΑ: Ψ8Υ3Ω1Μ-9ΞΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9325
+

Μετακίνηση της Υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) Ειρήνης Ντάκου του Βαΐου στο Δήμο Σοφάδων

Ημερομηνία: 31/08/2021 ΑΔΑ: ΩΘΕ5Ω1Μ-Ε8Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 9298
+

Πράξη τοποθέτησης υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων

Ημερομηνία: 25/08/2021 ΑΔΑ: 64Π8Ω1Μ-Ω3Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 9139
+

Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπάλληλων ΙΔΟΧ κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών μονάδων στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 25/08/2021 ΑΔΑ: ΨΙΛ6Ω1Μ-62Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9135
+

Μετακίνηση υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων σε άλλη οργανική μονάδα και αναπλήρωση Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ημερομηνία: 25/08/2021 ΑΔΑ: 6ΔΩΧΩ1Μ-ΓΦ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9117