Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

Απευθείας ανάθεση για τη «Μίσθωση μεταλλικών κάδων».

Ημερομηνία: 24/01/2020 ΑΔΑ: ΩΛΗΓΩ1Μ-Δ2Λ Αρ. Πρωτοκόλλου: 576
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων».

Ημερομηνία: 21/01/2020 ΑΔΑ: 6ΗΦΒΩ1Μ-ΘΣ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 408
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων».

Ημερομηνία: 21/01/2020 ΑΔΑ: 669ΩΩ1Μ-4ΒΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 401
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων».

Ημερομηνία: 21/01/2020 ΑΔΑ: 6ΠΩ8Ω1Μ-ΤΑΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 398
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων».

Ημερομηνία: 20/01/2020 ΑΔΑ: 9ΞΝΘΩ1Μ-ΝΟΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 375
+

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΙΩΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Ημερομηνία: 17/01/2020 ΑΔΑ: ΩΩΥΘΩ1Μ-ΦΡΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 324
+

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Ημερομηνία: 17/01/2020 ΑΔΑ: ΩΡΠΩΩ1Μ-93Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 323
+

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Ημερομηνία: 17/01/2020 ΑΔΑ: Ω5ΩΛΩ1Μ-32Ρ Αρ. Πρωτοκόλλου: 322
+

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

Ημερομηνία: 17/01/2020 ΑΔΑ: 6ΣΜ3Ω1Μ-47Ο Αρ. Πρωτοκόλλου: 321
+

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Ημερομηνία: 17/01/2020 ΑΔΑ: ΨΨΜΕΩ1Μ-ΜΛΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 319
+

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχου της Δ.Ε. Μενελαΐδας του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2020

Ημερομηνία: 16/01/2020 ΑΔΑ: ΩΖ1ΠΩ1Μ-8ΒΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13623
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων».

Ημερομηνία: 16/01/2020 ΑΔΑ: ΩΗ9ΨΩ1Μ-5ΩΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 259
+

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας διατήρησης ταχυδρομικών θυρίδων του Δήμου.

Ημερομηνία: 15/01/2020 ΑΔΑ: ΨΥΕ9Ω1Μ-ΧΕ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 244
+

Απευθείας ανάθεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δήμου.

Ημερομηνία: 15/01/2020 ΑΔΑ: ΨΨΛΧΩ1Μ-2Ψ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 241
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων».

Ημερομηνία: 14/01/2020 ΑΔΑ: 6ΠΤΧΩ1Μ-ΩΦ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 220
+

Ορισμός γραμματέα με αναπληρώτρια του για την επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2020

Ημερομηνία: 03/01/2020 ΑΔΑ: 6ΨΑΜΩ1Μ-6ΕΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 43
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Εργασίες εκχιονισμού» του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 24/12/2019 ΑΔΑ: 607ΖΩ1Μ-Ρ99 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14987
+

Απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Εργασίες εκχιονισμού» του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 24/12/2019 ΑΔΑ: Ω7ΝΜΩ1Μ-Β6Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14984
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματο δίκτυο

Ημερομηνία: 17/12/2019 ΑΔΑ: 7Χ37Ω1Μ-ΒΒΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14652
+

Ανάκληση της αριθμ. 929/2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης προμήθειας ειδών ένδυσης εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού

Ημερομηνία: 17/12/2019 ΑΔΑ: 6Χ7ΞΩ1Μ-Π0Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14601