Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

  • Αποφάσεις
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΣΤΙΣ 24.10.2019

Ημερομηνία: 01/11/2019 ΑΔΑ: 62Ζ0Ω1Μ-305 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12755
+

Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Τεχνικής Υπηρεσίας

Ημερομηνία: 31/10/2019 ΑΔΑ: Ω95ΡΩ1Μ-ΦΛ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12686
+

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Ημερομηνία: 31/10/2019 ΑΔΑ: ΩΕ7ΩΩ1Μ-ΞΒ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12685
+

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής συντήρησης – επισκευής οχημάτων του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 29/10/2019 ΑΔΑ: Ω798Ω1Μ-41Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 1521
+

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 29/10/2019 ΑΔΑ: Ψ1ΡΦΩ1Μ-6Ε5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12584
+

Ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών στα πλαίσια της εκδήλωσης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Ημερομηνία: 25/10/2019 ΑΔΑ: ΩΞΛΜΩ1Μ-9Σ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12575
+

Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος».

Ημερομηνία: 24/10/2019 ΑΔΑ: 632ΣΩ1Μ-Ψ7Π Αρ. Πρωτοκόλλου: 12511
+

Διατήρηση ειδικής συνεργάτιδας Δημάρχου Σοφάδων

Ημερομηνία: 24/10/2019 ΑΔΑ: 6Θ37Ω1Μ-4ΟΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10106
+

Διατήρηση ειδικής συνεργάτιδας Δημάρχου Σοφάδων

Ημερομηνία: 24/10/2019 ΑΔΑ: ΩΞ4ΔΩ1Μ-ΙΜΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 9965
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΣΤΙΣ 24.10.2019

Ημερομηνία: 24/10/2019 ΑΔΑ: 6ΩΝΞΩ1Μ-9ΓΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12518
+

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια συστήματος ποτίσματος Δημοτικού σταδίου Δ.Κ. Σοφάδων.

Ημερομηνία: 24/10/2019 ΑΔΑ: 6ΞΞΣΩ1Μ-ΨΑΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12494
+

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 23/10/2019 ΑΔΑ: ΨΟ7ΩΩ1Μ-ΝΕΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12459
+

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 21/10/2019 ΑΔΑ: ΨΕΣ5Ω1Μ-Θ1Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12292
+

«Προμήθεια – Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό»

Ημερομηνία: 16/10/2019 ΑΔΑ: 6ΒΟ4Ω1Μ-ΣΛΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12088
+

Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2019 (Γ΄ Τριμήνου).

Ημερομηνία: 14/10/2019 ΑΔΑ: 6ΙΥ0Ω1Μ-Ψ9Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11974
+

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «συνδρομή ετήσιας διάρκειας για πρόσβαση στην πλατφόρμα – εφαρμογή www.sakkoulas-online.gr στο Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο»

Ημερομηνία: 10/10/2019 ΑΔΑ: 6ΕΙΙΩ1Μ-2ΞΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11818
+

«Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σοφάδων».

Ημερομηνία: 09/10/2019 ΑΔΑ: 9Ξ3ΥΩ1Μ-2ΔΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11809
+

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ

Ημερομηνία: 04/10/2019 ΑΔΑ: ΩΖΡΦΩ1Μ-5ΔΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11479
+

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΙΣ 02.10.2019

Ημερομηνία: 02/10/2019 ΑΔΑ: 6ΨΩ0Ω1Μ-ΖΥΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11416
+

Χορήγηση ανώτερων Μισθολογικών Κλιμακίων

Ημερομηνία: 30/09/2019 ΑΔΑ: ΩΑΘΕΩ1Μ-ΘΩΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11242