Σημαντικα Νεα
  • ...

Ληξιαρχειο

Άδεια Πολιτικoύ Γάμου

Περιστατικό Ζωής Άδεια Πολιτικού Γάμου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση Άδειας Γάμου Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Γίνεται και από τους δύο ενδιαφερόμενους. Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι Έλληνες στον τόπο κατοικίας τους εφ’όσον είναι ενήλικοι. Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν και οι αλλοδαποί που

Υιοθεσία Ενήλικου

Περιστατικό Ζωής Υιοθεσία ενήλικου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την Υιοθεσία Τέκνου που έχει ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας του Σε ποιους απευθύνεται Η Δήλωση γίνεται από έναν από τους θετούς γονείς ή και από το ίδιο το άτομο που υιοθετείται, στον τόπο γέννησης του ατόμου που θα υιοθετηθεί Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται πολίτης για να δηλώσει υιοθεσία (πατέρας – μητέρα, υιοθετηθείς) Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Μέσα

Υιοθεσία Ανήλικου

Περιστατικό Ζωής Υιοθεσία ανήλικου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά τη δήλωση υιοθεσίας ανήλικου τέκνου Σε ποιους απευθύνεται Η δήλωση γίνεται από το θετό πατέρα ή μητέρα στην μόνιμη κατοικία των θετών γονέων. Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται πολίτης για να δηλώσει υιοθεσία (πατέρας ή μητέρα) Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Μέσα σε ένα μήνα από την τελεσιδικία της απόφασης θα πρέπει να γίνει η δήλωση. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει

Αναγνώριση Τέκνου

Περιστατικό Ζωής Αναγνώριση Τέκνου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά τη δήλωση αναγνώρισης τέκνου Σε ποιους απευθύνεται Δηλώνεται και από τους δύο γονείς με τις ταυτότητές τους Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχονται πολίτες για να δηλώσουν αναγνώριση (πατέρας και μητέρα). Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Παραλαμβάνεται αίτηση από το τμήμα κατά την οποία ζητείται η καταχώρηση του γεγονότος. Δηλώνεται και από τους δύο γονείς με τις ταυτότητές τους. Η δήλωση γίνεται

Δήλωση Ονοματοδοσίας

Περιστατικό Ζωής Δήλωση Ονοματοδοσίας Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την Ονοματοδοσία Τέκνου Σε ποιους απευθύνεται Απαιτείται η προσέλευση και των δύο γονέων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες ή τα διαβατήριά τους. Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχονται οι Πολίτες (και οι δυο γονείς) Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα),

Δήλωση Διαζυγίου

Περιστατικό Ζωής Δήλωση Διαζυγίου Σε ποιους απευθύνεται Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν οι δύο σύζυγοι η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.(πάντα με επίδειξη ταυτότητας). Το διαζύγιο δηλώνεται στο τόπο τέλεσης του γάμου ή στον τόπο έκδοσης της Δικαστικής απόφασης. Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο Πολίτης Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Για θρησκευτικό γάμο ζητείται δικαστική απόφαση και το διαζευκτήριο από την Αρχιεπισκοπή. Για πολιτικό γάμο : Α)

Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Περιστατικό Ζωής Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Δήλωση Θανάτου και σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Σε ποιους απευθύνεται Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας. Εναρκτήριο γεγονός Έρχεται ο πολίτης που κάνει τη δήλωση και ζητάει τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Η δήλωση γίνεται μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο

Δήλωση Γάμου

Περιστατικό Ζωής Δήλωση Γάμου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να αναφέρεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου. Σε ποιους απευθύνεται Όλoυς τους πολίτες (ένας εκ των δύο συζύγων) Εναρκτήριο γεγονός Πολίτης που προσέρχεται για να δηλώσει το γάμο του Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Η δήλωση γάμου πρέπει να γίνει εντός σαράντα (40) ημερών