Σημαντικα Νεα
 • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

 • Video Συνεδρίασης
 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
+

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/08/2017
+

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 21/07/2017

 

 

+

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 11/07/2017
+

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Ημερομηνία: 20/06/2017
+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Β’)

+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017 (Μέρος Α’)

+

Ορθή επανάληψη της αριθμ. 330/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 13/02/2019 ΑΔΑ: 663ΩΩ1Μ-ΨΔ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1475
+

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 298/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Αρδευτικό αντλιοστάσιο Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων» στο ΠΑΑ 2014-2020.

Ημερομηνία: 13/02/2019 ΑΔΑ: ΩΚ6ΝΩ1Μ-ΩΒ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1443
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί δύο (2) θεμάτων ως κατεπείγον με τίτλο: α) Τροποποίηση της αριθμ. 223/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στα ονόματα των κληροδοτημάτων (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου και Ντουράκη Παναγιώτη του Χαραλάμπους με τις επωνυμίες «Κληροδότημα Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» υπέρ της τοπικής κοινότητας Αγ. Παρασκευής και «Κληροδότημα Ντουράκη Παναγιώτη του Χαραλάμπους» υπέρ του Δήμου Ρεντίνας.

Ημερομηνία: 31/01/2019 ΑΔΑ: 6548Ω1Μ-ΨΨΘ Αρ. Πρωτοκόλλου: 972
+

Αντικατάσταση παραιτηθείσας και ανεξαρτητοποιηθέντων μελών της Ο.Ε προερχόμενων από την πλειοψηφία και εκλογή νέων.

Ημερομηνία: 31/01/2019 ΑΔΑ: 6ΧΒ9Ω1Μ-ΤΗΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 789
+

Τροποποίηση της αριθμ. 223/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 31/01/2019 ΑΔΑ: 6ΚΓ3Ω1Μ-Ν9Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 952
+

Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018.

Ημερομηνία: 30/01/2019 ΑΔΑ: 644ΠΩ1Μ-ΘΑ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 936
+

Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής της παραλαβής έργων από 5.869,40 ευρώ και άνω , οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 30/01/2019 ΑΔΑ: ΨΑΚΝΩ1Μ-ΙΤΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 926
+

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 1/2017).

Ημερομηνία: 30/01/2019 ΑΔΑ: 6Ζ68Ω1Μ-ΘΥΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 923
+

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α.Μ. 6/2014).

Ημερομηνία: 30/01/2019 ΑΔΑ: 69ΣΕΩ1Μ-ΣΘΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 913
+

Περί τροποποίησης της διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου, περιόδου 2014-2023.

Ημερομηνία: 29/01/2019 ΑΔΑ: 7ΖΔΔΩ1Μ-Ρ9Λ Αρ. Πρωτοκόλλου: 863
+

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου με αριθμό 0010-2781-00000005829.

Ημερομηνία: 29/01/2019 ΑΔΑ: 621ΓΩ1Μ-ΝΔ8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 859
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης καυσόξυλων ή τεχνικής ξυλείας για την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των δικαιούχων κατοίκων του Δήμου, στο έτος 2019.

Ημερομηνία: 29/01/2019 ΑΔΑ: Ω8ΕΒΩ1Μ-ΑΦ1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 853
+

Αποδοχή των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (παντός ζώου για 10 έτη) μετά την υλοτομία της δασικής συστάδας 14α, του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, το διαχειριστικό έτος 2019.

Ημερομηνία: 29/01/2019 ΑΔΑ: ΨΛ96Ω1Μ-ΨΩΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 847
+

Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 29/01/2019 ΑΔΑ: 6Φ9ΒΩ1Μ-Δ3Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 838
+

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στα ονόματα των κληροδοτημάτων (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου και Ντουράκη Παναγιώτη του Χαραλάμπους με τις επωνυμίες «Κληροδότημα Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» υπέρ της τοπικής κοινότητας Αγ. Παρασκευής και «Κληροδότημα Ντουράκη Παναγιώτη του Χαραλάμπους» υπέρ του Δήμου Ρεντίνας.

Ημερομηνία: 29/01/2019 ΑΔΑ: ΩΒΖΠΩ1Μ-Β7Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 826
+

ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟΥ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 ΤΟΥ Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/18.12.2018) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΕΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ.

Ημερομηνία: 29/01/2019 ΑΔΑ: 6ΝΒΙΩ1Μ-835 Αρ. Πρωτοκόλλου: 818
+

Αντικατάσταση παραιτηθείσας και ανεξαρτητοποιηθέντων μελών της Ε.Π.Ζ. προερχόμενων από την πλειοψηφία και εκλογή νέων.

Ημερομηνία: 28/01/2019 ΑΔΑ: ΩΧΥΘΩ1Μ-2Θ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 791
+

Αντικατάσταση παραιτηθείσας και ανεξαρτητοποιηθέντων μελών της Ο.Ε προερχόμενων από την πλειοψηφία και εκλογή νέων.

Ημερομηνία: 28/01/2019 ΑΔΑ: ΨΝΜΞΩ1Μ-ΗΥΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 789
+

Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Ημερομηνία: 21/01/2019 ΑΔΑ: 6ΤΘ9Ω1Μ-ΧΧ4 Αρ. Πρωτοκόλλου: 571
+

Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2019.

Ημερομηνία: 15/01/2019 ΑΔΑ: 65ΑΣΩ1Μ-ΣΓ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 417
+

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημερομηνία: 19/2/2019

Την 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 8Η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2018 (Β΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2018 (Γ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2018 (Δ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθορισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων και εκτός οικισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019 και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης .

7. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης Δήμου Σοφάδων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

9. Επανακαθορισμός ή μη τελών άρδευσης για το έτος 2019 και εφεξής και επιβολή νέων τελών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

10. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2019, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

7η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημερομηνία: 12/2/2019

Την 12η  Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημερομηνία: 12/2/2019

Την 12η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 6Η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων για το έτος 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των : 1) ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 2) ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ και 3) ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593826 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

4. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 14941/11-12-2018 αιτήσεως δημοτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

6. Έγκριση της αριθμ. 6/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Δ΄τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης .

7. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 298/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Αρδευτικό αντλιοστάσιο Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων» στο ΠΑΑ 2014-2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης στην Τ.Κ. Ρεντίνας για την ηλεκτροδότηση βουστασίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 9/2017).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» (Α.Μ. 11/2013).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Συμπλήρωση της αριθμ. 267/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

12. Ενημέρωση για την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500ΚWe φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «ΕΡΡΙΚΟΣ» της Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

5η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημερομηνία: 8/2/2019

Την 8η  Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημερομηνία: 25/1/2019

Την 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 4Η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων και σύσταση: αυτοτελούς Τμήματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και Οργανικών Θέσεων Νομικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/18.12.2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 1/2017).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α.Μ. 6/2014).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

5. Αποδοχή των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (παντός ζώου για 10 έτη) μετά την υλοτομία της δασικής συστάδας 14α, του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, το διαχειριστικό έτος 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης καυσόξυλων ή τεχνικής ξυλείας για την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των δικαιούχων κατοίκων του Δήμου, στο έτος 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

7. Περί τροποποίησης της διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου, περιόδου 2014-2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

8. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου με αριθμό 0010-2781-00000005829.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής της παραλαβής έργων από 5.869,40 ευρώ και άνω , οικ. έτους 2019.
10. Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

11. Αντικατάσταση παραιτηθείσας και ανεξαρτητοποιηθέντων μελών της Ο.Ε προερχόμενων από την πλειοψηφία και εκλογή νέων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

12. Αντικατάσταση παραιτηθείσας και ανεξαρτητοποιηθέντων μελών της Ε.Π.Ζ προερχόμενων από την πλειοψηφία και εκλογή νέων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

3η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημερομηνία: 15/1/2019

Την 15η  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημερομηνία: 7/1/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 7η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2Η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

1η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημερομηνία: 7/1/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 7η  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημερομηνία: 7/1/2019

Την 7ηΙανουαρίου2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄καλείστε να παρευρεθείτε στην 2ΗΣυνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2019,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

+

1η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Ημερομηνία: 7/1/2019

Την 7ηΙανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄καλείστε να παρευρεθείτε στην 1ηΣυνεδρίαση (ειδική)του Σώματος για το έτος 2019,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

+

27η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 28/12/2018

Την 28ηΔεκεμβρίου2018, ημέραΠαρασκευήκαι ώρα 12:00΄καλείστε να παρευρεθείτε στην 27ΗΣυνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 32Η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότες μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση της 1ης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 04/2017).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

6. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

7. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

8. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» και σύμφωνη γνώμη περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑΣ για την υποβολή της πρότασης και την εκτέλεση του έργου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

10. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών της ΔΗΚΟΙΕΔΣ και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

11. Κατάρτιση και Ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

12. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικ. έτος 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Ζάβαλος Δημήτριος.

13. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

+

26η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 28/12/2018

Την 28ηΔεκεμβρίου 2018, ημέραΠαρασκευήκαι ώρα 11:00΄καλείστε να παρευρεθείτε στην 26ηΣυνεδρίαση (ειδική)του Σώματος για το έτος 2018,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

+

25η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 21/12/2018

Την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 25Η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 31Η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 7η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Παράταση της υπ’ αριθμ. 5077/24-04-2018 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων έτους 2018 των φορέων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

24η Συνεδρίαση (ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 21/12/2018

Την 21η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 24η Συνεδρίαση (ειδική) του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 21/12/2018

Την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 23η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπαναχώρηση από την υπό κατάρτιση σύμβαση για την «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό»  σύμφωνα με το άρ. 106 του Ν. 4412/2016, με σκοπό την επαναδημοπράτηση της προμήθειας»

όπως αιτηθήκαμε με το υπ’ αρ. 14994/11-12-2018 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά ο τελευταίος παρέλειψε να ανταποκριθεί στα οριζόμενα του αρ. 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Μπάμπης Παπαδόπουλος
 2. Κώστας Αλεξόπουλος
 3. Φώτης Κάιας
 4. Δημήτρης Καρπούζας
 5. Παναγιώτης Κεφαλάς
 6. Δημήτρης Κλιάρης
 7. Ηλίας Τρίγκας
 8. Φώτης Τσέλιος
 9. Βασίλης Φαλούτσος
 10. Αποστόλης Χατζηγιάννης
+

22η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 14/12/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 22α Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σοφάδων, έτους 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

5. Ανάκληση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

6. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» (Α.Μ. 02/2017) προϋπολογισμού 65.000,00 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Έγκριση της αριθμ. 141/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 10η αναμόρφωση ΔΟΠΑΠΣ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

8. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

9. 29η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Αντικατάσταση παραιτηθέντος Προέδρου της ΔΕΥΑΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Περί μερικής τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. 30Η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
13. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.600,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2018).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

14. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 8/2018 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Αρδευτικό αντλιοστάσιο Μελισσοχωρίου Δήμου Σοφάδων» στο ΠΑΑ 2014-2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

16. Συγκρότηση της  επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

17. Απευθείας αγορά οικοπέδου από το Δήμο ιδιοκτησίας Παναγιώτου Παναγιώτη & Παναγιώτου Βέτας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

18. Ενημέρωση επί αιτήσεως δημοτών της Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 27/11/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 27η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» και λήψη απόφασης για την υπαναχώρηση από την υπό κατάρτιση σύμβαση με σκοπό την επαναδημοπράτηση της προμήθειας.

Εισηγητής: Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βελτίωση του επιπέδου αστυνόμευσης της περιοχής του Δ. Σοφάδων.

Εισηγητής: Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.

3. 28η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατακυρώσεως της διαδικασίας με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων», προϋπολογισμού δαπάνης 272.000,00 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

8. Ανανέωση – θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

9. Ανάκληση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 6/2015).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό τιμής μονάδας ανά τ.μ. για ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ (σύνταξη συμβολαίων), στην ιδιοκτησία Ροδίτη Αλέξανδρου στο ΟΤ 200 οικόπεδο 010815 (δυτική επέκταση).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

13. Έγκριση της αριθμ. 130/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 9η αναμόρφωση ΔΟΠΑΠΣ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

14. Έγκριση της αριθμ. 133/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Β΄τρίμηνο) του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

15. Έγκριση της αριθμ. 134/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Γ΄τρίμηνο) του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

16. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

17. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

18. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός της αποζημίωσης τους.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

19. Παράταση της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών τμημάτων – συστάδων 7α, 7β και 26 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

20. Παράταση της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της δασικής συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου στο διαχειριστικό έτος 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γούζιος Βασίλειος.

21. Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων στα αγροτεμάχια αρ. 455,456,457,458 αναδασμού Σοφάδων 1974, ιδιοκτησίας Ζωιτσάκου Γεωργίου του Τρύφωνα, για έκδοση άδειας δόμησης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

22. Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο, στο υπό ίδρυση πρατήριο υγρών καυσίμων ιδ. Μπισιάνη Χ. Γεωργίου, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 80, ΔΚ Σοφάδων, Δήμου Σοφάδων (εντός σχεδίου).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

23. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α.Μ. 7/2014) προϋπολογισμού 600.000,00 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

24. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ» (Α.Μ. 23/2011) προϋπολογισμού 600.000,00 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

25. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 1/2017) προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

26. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 09/2017) προϋπολογισμού 57.986,63 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 31/10/2018

Την 31η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου « Αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στην πλατεία Τ.Κ. Ανάβρας» στο ΠΑΑ 2014-2020 , Μέτρο 19: «Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER” της ΟΤΔ ΑΝΚΑ ΑΕ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων έτους 2019», προϋπολογισμού δαπάνης 410.301,03€ και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4.  Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σοφάδων», προϋπολογισμού δαπάνης 272.000,00 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

6. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

7. Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων με ιδία μέσα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

8. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ0ντοβάς Δημήτριος.

9. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

11. Έγκριση της αριθμ. 117/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 6η αναμόρφωση ΔΟΠΑΠΣ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

12. Έγκριση της αριθμ. 118/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

13. Έγκριση της αριθμ. 129/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

19η Συνεδρίαση (κατεπείγουσα) Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 28/10/2018

Την 28η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Κυριακή  και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 19η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή ποσού 143.980,59 € από το ΥΠ. ΕΣ. και έγκριση της 27ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως προς αποφυγή επισπευδόμενων αναγκαστικών εκτελέσεων σε βάρος του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

+

18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Ημερομηνία: 9/10/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 9η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 21η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

3. Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ., έγκριση 22ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ» Δ. Σοφάδων, πρ/σμού δαπάνης 330.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0006111045 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αποδοχή των όρων της ένταξης , αποδοχή ποσού, έγκριση της 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και έγκριση τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

5. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΝΗΣ» Δ. Σοφάδων, πρ/σμού δαπάνης 394.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0006110642 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αποδοχή των όρων της ένταξης , αποδοχή ποσού, έγκριση της 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και έγκριση τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. 25η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Έγκριση της 26ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και έγκριση τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018.

Εισηγητής: Κοντοβάς Δημήτριος.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

9.  Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

10. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

12. Εκποίηση καταπατηθεισών ιδιωτικών εκτάσεων του Δήμου Σοφάδων εντός της Τ.Κ. Ανάβρας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ