Σημαντικα Νεα
  • ...

Αρχαιολογικοί Χώροι

Γέφυρα Μοσχολουρίου

Η γέφυρα Μασχολουρίου στον ποταμό Σοφαδίτη (ή Ονώχονο), πιθανά κατασκευάστηκε επί Σαρακηνών κατά το 10 μ.Χ. αι. (Δασκαλάκης, Γεωργαντά 2004-2005) ή κατά τη Βυζαντινή περίοδο, μεταξύ 12ου και 15ου αι. (Καραφύλλης, 2005). Το 1952 μ. Χ. πήρε τη μορφή που έχει σήμερα κατόπιν εργασιών ανακαίνισης, διαπλάτυνσης του καταστρώματος και επιμήκυνσης της με την κατασκευή του τρίτου τόξου. Το γεφύρι σήμερα, είναι τρίτοξο με ημικυκλικής μορφής ανοίγματα και με δύο ανακουφιστικά

Αρχαιολογικός Χώρος “Τζάνη Μαγούλα”

Η Τζάνη μαγούλα ή λόφος Καρέλα βρίσκεται ανατολικά της πόλης των Σοφάδων, κοντά στον ποταμό Βρένικο. Ερευνήθηκε το 1909 από τους Άγγλους αρχαιολόγους A.J.B. Wace και M.S. Thomson της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Tα στρωματογραφικά δεδομένα πιστοποιούν την ύπαρξη οχτώ διαφορετικών οικιστικών φάσεων από την αρχαιότερη νεολιθική περίοδο έως τα μυκηναϊκά χρόνια.

Πανθεσσαλικό Ιερό Ιτώνιας Αθηνάς

ο Πανθεσσαλικό Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς στο Δ.Δ. Φίλιας, βρίσκεται κοντά στις όχθες του ποταμού Σοφαδίτη. Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν από το 1963 έως το 1967 από τον αρχαιολόγο Θεοχάρη. Τα παλαιότερα ευρήματα και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που έχουν αποκαλυφθεί, χρονολογούνται στη Μυκηναϊκή εποχή (1580-1100 π.Χ.). Ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως ιερό κατά την Πρωτογεωμετρική, τη Γεωμετρική και την Αρχαϊκή περίοδο. Κατά την Κλασσική και Ελληνιστική εποχή κατασκευάστηκαν νέα κτίσματα. Το

Αρχαιολογικος Χώρος Αγίου Βησσαρίου

Η Μαγούλα Μεγάλο Παζαράκι, (φωτ. 19-22) βρίσκεται στη βόρεια είσοδο του Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίου. Ανασκάφτηκε για πρώτη φορά από τον αρχαιολόγο Γ. Χουρμουζιάση το 1966. Η ανασκαφή συνεχίστηκε το 2007 με αφορμή την διαπλάτυνση της εθν. οδού Ν. Μοναστήρι – Σοφάδες, από την ΛΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Από πληροφορίες που δόθηκαν από την αρχαιολόγο Μαρία Βαϊοπούλου (επιβλέπουσα της ανασκαφής) στο χώρο υπήρχε συνεχιζόμενη κατοίκηση από τη μέση νεολιθική

Αρχαιολογικός Χώρος Κιερίου

Η Ακρόπολη του Αρχαίου Κιερίου (αρχαιολογικός χώρος Πύργου Κιερίου) όπως φαίνεται από τον σιδηροδρομικό σταθμό Σοφάδων.Η Ακρόπολη του Αρχαίου Κιερίου, βρίσκεται στο γειτονικό Δήμο Άρνης (φωτ. 30, 31), στο Δ.Δ. Πύργου Κιερίου σε μικρή απόσταση 3 χλμ. Από τους Σοφάδες, κοντά στο Δ.Δ. Μασχολουρίου και τον ποταμό Σοφαδίτη. Ήταν μία από τις τρεις σημαντικότερες πόλεις της Θεσσαλιώτιδας και βρίσκεται στην κορυφή του ασβεστολιθικού λόφου «Ογλάς». Η κατοίκηση του χώρου ήταν