Η Ακρόπολη του Αρχαίου Κιερίου (αρχαιολογικός χώρος Πύργου Κιερίου) όπως φαίνεται από τον σιδηροδρομικό σταθμό Σοφάδων.Η Ακρόπολη του Αρχαίου Κιερίου, βρίσκεται στο γειτονικό Δήμο Άρνης (φωτ. 30, 31), στο Δ.Δ. Πύργου Κιερίου σε μικρή απόσταση 3 χλμ. Από τους Σοφάδες, κοντά στο Δ.Δ. Μασχολουρίου και τον ποταμό Σοφαδίτη. Ήταν μία από τις τρεις σημαντικότερες πόλεις της Θεσσαλιώτιδας και βρίσκεται στην κορυφή του ασβεστολιθικού λόφου «Ογλάς».

Η κατοίκηση του χώρου ήταν συνεχής στις περισσότερες περιόδους της αρχαιότητας. Στα προϊστορικά χρόνια (μέση και ύστερη εποχή του Χαλκού) τοποθετείται στο χώρο η Άρνη που ήταν πρωτεύουσα των Αιολέων. Η ανασκαφική έρευνα άρχισε το 1996 και συνεχίστηκε το 1997. Έχουν αποκαλυφθεί 122,50 μ. τείχους (φωτ. 32) και βρέθηκαν σημαντικά αρχιτεκτονικά ευρήματα της ύστερης εποχής του Χαλκού, νομίσματα και επιγραφές που επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα του χώρου.

Η περιοχή εποπτεύεται από την ΛΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και κατόπιν ενεργειών της η Ακρόπολη του Αρχαίου Κιερίου έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Πολιτιστικών – Πολιτισμικών Διαδρομών Δυτικής Θεσσαλίας. (Βαϊοπούλου, Μ., 2007).

Μέρος του τείχους που αποκαλύφθηκε από τις ανασκαφικές έρευνες στην Ακρόπολη του Αρχαίου Κιερίου.