ΓΟΥΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τηλέφωνο: 24433 53204

email: info@sofades.gr

ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Τηλέφωνο : 24433 53205

email: info@sofades.gr

ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Τηλέφωνο : 24433 53206

email: info@sofades.gr

ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΝΗΣ & ΣΟΦΑΔΩΝ

Τηλέφωνο : 24433 53261

email: info@sofades.gr