Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία κενωθέντος περιπτέρου μία (1) θέση στη Δ.Κ. Σοφάδων, επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Ν. Πλαστήρα, η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 31-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και

Εγγραφές Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς ευθύνης ΔΟΠΑΠΣ του Δήμου Σοφάδων Σχ. έτος 2018-2019

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 αρχίζουν την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και θα διαρκέσουν ως την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς από 9:00 έως 12:00 π.μ. Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων και άλλων δικαιολογητικών θα παραλαμβάνονται από τους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς τις ίδιες ώρες και από την ιστοσελίδα

Προτάσεις για Οριοθετήσεις οικισμών Θραψιμίου, Νέου Ικονίου, Ρεντίνας

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία οριοθέτησης των οικισμών Θραψιμίου, Νέου Ικονίου, Ρεντίνας έχει ξεκινήσει. Πληροφορίες: Τσιλιάκος Γεώργιος, 2443353233, gtsiliakos@sofades.gr Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόταση οριοθέτησης οικισμού Θραψιμίου από εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόταση οριοθέτησης οικισμού Νέου Ικονίου από εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόταση οριοθέτησης οικισμού Ρεντίνας από εδώ.  

Δήμος Σοφάδων: Μέχρι 6 Απριλίου 2018 οι αιτήσεις για άρδευση

Ενόψει της καινούργιας καλλιεργητικής χρονιάς,  καλούνται όλοι οι παραγωγοί, να δηλώσουν τα αγροτεμάχια τα οποία θα αρδεύσουν από τα δίκτυα του Δήμου Σοφάδων.   Οι αιτήσεις για άρδευση θα ακολουθούν και θα γίνονται σύμφωνα με τις αιτήσεις του ΟΣΔΕ. (Σε κάθε  όνομα δήλωσης ΟΣΔΕ θα γίνεται και μια αίτηση για άρδευση). Οι αιτήσεις θα γίνονται στους προέδρους του Τ.Κ. ή στους υδρονομείς και έπειτα θα μεταβιβαστούν στην αρμόδια υπηρεσία του

Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

Ο Δήμος Σοφάδων, στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α”): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καλεί Α. επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4497/17 (ημερομηνία δημοσίευσης: 13.11.2017), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ” εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, Β. κατόχους επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου

Ανακοίνωση για την αποζημίωση πληγέντων του Δήμου Σοφάδων

Ο Δήμος Σοφάδων καλεί όλους τους πληγέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συμπεριληφθούν στην κατάσταση των προς αποζημίωση, σύμφωνα με  όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 772/06.03.2018. Παρακαλούνται οι Δημότες που έχουν πληγεί, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, να καταθέσουν στο Δήμο Σοφάδων φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία χορήγησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4,0 τ.μ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (Pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στην ΤΚ Καρποχωρίου η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 16-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και