Posts From vogiatzis

Διεξαγωγή διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Σοφάδων

Ο Δήμος Σοφάδων προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την περιοχή ευθύνης του, εναρμονιζόμενος με την εθνική προσπάθεια προώθησης των «καθαρών» μορφών μετακίνησης. Για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, απευθυνόμαστε στους φορείς, τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου μας και βασιζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό με την συμπλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας. Το βασικό θέμα της διαβούλευσης είναι η αξιολόγηση των σεναρίων χωροθέτησης υποδομών φόρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 – 2023

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Σοφάδων, για τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023, θα είναι από 13 Μαϊου 2022 έως 31 Ιουνίου 2022. Προϋπόθεση εγγραφής τα νήπια να συμπληρώνουν τα 2.5 έτη μέχρι 30 Αυγούστου 2022. Επίσης θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις για τα νήπια που θα συμπληρώνουν τα 2.5 έτη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-2023. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Συνάντηση για το πρόγραμμα ‹‹Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους››

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) η 3η συνάντηση της ομάδας έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ‹‹Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους››. Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη των Κέντρων Κοινότητας της Π.Ε. Καρδίτσας, η επιστημονική υπεύθυνη του έργου και στελέχη της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.). Σκοπός της συνάντησης ήταν η επιλογή των δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος.  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου έκτασης 420 τμ στην ΤΚ Πασχαλίτσας, η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 11-05-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30-11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.  

Προκήρυξη για την πλήρωση (πρόσληψη) δώδεκα (12) υδρονομέων άρδευσης και ενός (1) επόπτη υδρονομέων

Έχοντας υπόψη: Την υπ΄ αριθμ. 36/05.04.2022 (ΑΔΑ: Ω3ΚΧΩ1Μ-ΔΑΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων, την υπ΄ αριθμ. 83/12.04.22 (ΑΔΑ: ΨΔ2ΝΩ1Μ-ΕΡΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων, την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 76781/28.04.22 (ΑΔΑ:ΨΕΩΡΟΡ10-ΥΩΤ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, εκδοθείσα σε ορθή επανάληψη, με την οποία εγκρίνονται οι ανωτέρω αποφάσεις, την υπ΄ αριθμ. 516/07.04.2022 απόφαση Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου, περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου, λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης,

Υποχρέωση ιδιοκτητών, μισθωτών οικοπέδων για καθαρισμό τους μέχρι 30 Απριλίου 2022

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  20/2022 (ΦΕΚ 1301/Β/18-03-2022) πυροσβεστική διάταξη, οι ιδιοκτήτες, νομείς επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει: α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ T.K. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου έκτασης 520 τμ στην ΤΚ Μαυραχάδων η οποία  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 20-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215. ΜΠΟΡΕΙΤΕ