Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020

Διακήρυξη ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας συστάδων διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας

Έχοντας υπόψη Την αριθμ. 48/2022 απόφαση του ΔΣ Δήμου Σοφάδων με την οποία συμφωνεί περί της διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των συστάδων 6ε, 6β, 14γ, 11δ (μέρος), 9δ (μέρος), 1γ (μέρος), 11δ (μέρος) και 13β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2022 Την αριθμ. 94/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Σοφάδων περί καθορισμού των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των

Διακήρυξη ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας συστάδων διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής για το διαχειριστικό έτος 2022: 1) Συστάδα 23α -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Παλιόρογγα, Γκέκας κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 350,00 Χ.Κ.Μ. ή 175,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός. 2) Συστάδα 23β -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Βρωμάμπλας, Καραούλια κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 317,00 Χ.Κ.Μ. ή 158,00 τόνοι καυσόξυλων δρυός. 3) Συστάδα 13β -Δρυός αναγωγικής (Θέσεις Καλαμάκι, Παπαγιάννη, Παλιοφτελιά κλπ.), με

Διακήρυξη ενοικίασης δικαιώματος υλοτομίας συστάδων διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το διαχειριστικό έτος 2022: Τμήμα 3 -Ελάτης (Θέσεις Ροϊδόβρυση, Πράσσου, Κωσταρά, Μέγα Ίσιωμα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 134,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 149,00 Χ.Κ.Μ. ή 74,50 τόνοι καυσόξυλων ελάτης Συστάδα 10α -Ελάτης (Θέσεις Ζυγορόγρεκο, Στίγκα, Σουρβάλα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 157,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτη και 176,00 Χ.Κ.Μ. ή 88,00 τόνοι καυσόξυλων

Αντιπυρική περίοδος: «Η φωτιά έχει δύναμη – Μην την υποτιμάς»

Με κεντρικό σύνθημα «Η φωτιά έχει δύναμη – Μην την υποτιμάς», το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν δημιουργήσει ένα νέο ενημερωτικό τηλεοπτικό και ένα ραδιοφωνικό σποτ με οδηγίες πρόληψης και προστασίας ώστε να θωρακίσουν οι πολίτες το σπίτι τους έναντι πυρκαγιάς, κατά τους κρίσιμους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Τα μηνύματα βρίσκονται τοποθετημένα στο κανάλι youtube του υπουργείου και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε κάνοντας κλικ