Σημαντικα Νεα
  • ...

Λειτουργικες Διαδικασιες της Διευθυνσης Προσοδων

Διαδικασία Πληρωμής 0.5% από επιχειρήσεις

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Πληρωμή 0.5% από επιχειρήσεις Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Πληρωμή 0.5% από επιχειρήσεις Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Έρχονται οι δημότες στο τμήμα τελών, κάθε 3μηνο για επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας, κάθε μήνα για ανώνυμες εταιρίες. Διαδικασία που ακολουθείται Έρχονται οι δημότες στο τμήμα τελών, κάθε 3μηνο για επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας, κάθε μήνα για ανώνυμες εταιρίες. Υποβολή εσόδων της επιχείρησης στο διάστημα (τριμηνιαία ή μηνιαία έσοδα)

Διαδικασία Πληρωμής τέλους πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών και κλήσεων

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Πληρωμής τέλους πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών και κλήσεων Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Πληρωμή τέλους πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών και κλήσεων Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες  Εναρκτήριο γεγονός Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος. Διαδικασία που ακολουθείται Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος. Βεβαιώνεται από υπάλληλο του Τμήματος ή από τη Δημοτική Αστυνομία η οφειλή και παράγεται

Διαδικασία Βεβαίωσης τέλους για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Βεβαίωσης τέλους για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Βεβαίωσης τέλους για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος ή από Δημοτική Αστυνομία (έλλειψη αδείας ή παράνομη κατάληψη). Διαδικασία που ακολουθείται Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος ή από Δημοτική Αστυνομία (έλλειψη αδείας ή

Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες. Διαδικασία που ακολουθείται Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες. Οι δημότες προσέρχονται στο κοιμητήριο, και πληρώνουν  τα τέλη καθαριότητας. Untitled Document

Διαδικασία Πώλησης Ταφών

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Πώλησης Ταφών Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Πώλησης Ταφών Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες  Εναρκτήριο γεγονός Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον δημότη. Διαδικασία που ακολουθείται Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον  δημότη. Παραλαμβάνεται η αίτηση του δημότη. Το τρίτο βήμα αφορά την έγκριση ή μη της πώλησης του τάφου. Είσπραξη στο κεντρικό ταμείο. Untitled Document

Διαδικασία Ανακομιδής

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Ανακομιδής Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Ανακομιδής Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες  Εναρκτήριο γεγονός Ο δημότης είναι υπεύθυνος να δώσει εντολή για να τηρηθεί η διαδικασία. Διαδικασία που ακολουθείται Ο δημότης είναι υπεύθυνος να δώσει εντολή για να τηρηθεί η διαδικασία. Το δεύτερο βήμα είναι η ανεύρεση του αποθανόντος. Δίνεται η εντολή τήρησης της διαδικασίας εκταφής για να μεταφερθούν σε οστεοφυλάκιο ή σε οικογενειακό τάφο. Untitled Document

Διαδικασία Ταφής

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Ταφής Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Ταφής Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Ειδοποίηση από τον δημότη για την ταφή δικού του προσώπου. Διαδικασία που ακολουθείται Ειδοποίηση από τον δημότη για την ταφή δικού του προσώπου. Αναζήτηση και εύρεση καταχώρισης (οικογενειακού τάφου ή κοινοταφείου). Παραλαβή από το γραφείο τελετών της ληξιαρχικής πράξης θανάτου (εκδίδεται από το ληξιαρχείο). Εξόφληση τελών. Ταφή. Untitled Document

Διαδικασία Μίσθωσης ακινήτου από τρίτους

Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Μίσθωσης ακινήτου από τρίτους Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Μίσθωσης ακινήτου από τρίτους Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Η ανάγκη ενοικίασης ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους. Διαδικασία που ακολουθείται Το Τμήμα συντάσσει τη προκήρυξη στην οποία είναι διατυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Εν συνεχεία η προκήρυξη διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο. Μόλις η προκήρυξη επιστραφεί από τη Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα συντάσσει εισήγηση στη