Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Ταφής

Περιγραφή Περιστατικού Ζωής

Διαδικασία Ταφής
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες
Εναρκτήριο γεγονός Ειδοποίηση από τον δημότη για την ταφή δικού του προσώπου.
Διαδικασία που ακολουθείται
  1. Ειδοποίηση από τον δημότη για την ταφή δικού του προσώπου.
  2. Αναζήτηση και εύρεση καταχώρισης (οικογενειακού τάφου ή κοινοταφείου).
  3. Παραλαβή από το γραφείο τελετών της ληξιαρχικής πράξης θανάτου (εκδίδεται από το ληξιαρχείο).
  4. Εξόφληση τελών.
  5. Ταφή.

Untitled Document