Σημαντικα Νεα
  • ...

Ενημέρωση

∆ικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών (δηµοτικών και περιφερειακών) εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2019 – Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ     Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Π. Καλδή, Θ. Φλώρος Τηλέφωνο: 213 136 -1311 -1131 Φαξ: 213 136 1140 E-mail:p.kaldi@ypes.gr, th.floros@ypes.gr   Αθήνα  24  ∆εκεµβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: 77029 Αρ. Εγκυκλίου: 38   ΘΕΜΑ:   ∆ικαίωµα   εκλέγειν   και   εκλέγεσθαι   των   πολιτών   της   Ένωσης   που διαµένουν στην Ελλάδα ενόψει των