Σημαντικα Νεα
 • ...

Επιτροπή Διαβούλευσης

 • Video Συνεδριάσεων
 • Αποφάσεις
 • Ημερήσιες Διατάξεις
 • Πρακτικά
+

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης 2017

Ημερομηνία: 18/5/2017

+

Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 22/11/2019 ΑΔΑ: 6ΔΓΡΩ1Μ-ΧΤΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13487
+

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 22/11/2019 ΑΔΑ: ΩΗ8ΠΩ1Μ-348 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13483
+

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 10/12/2018 ΑΔΑ: 6009Ω1Μ-7Υ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14868
+

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/12/2018 ΑΔΑ: 6ΝΠΔΩ1Μ-Ν2Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 14858
+

“Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: Ψ0ΗΦΩ1Μ-ΣΩ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 20039
+

“Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 24/10/2017 ΑΔΑ: 7ΣΓΖΩ1Μ-ΩΔΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 19961
+

Γνωμοδότηση επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/06/2017 ΑΔΑ: ΨΩΚΧΩ1Μ-Θ9Φ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10629
+

“Γνωμοδότηση προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων έτους 2017”.

Ημερομηνία: 10/11/2016 ΑΔΑ: 78Ν7Ω1Μ-89Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 19970
+

1η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2019

Ημερομηνία: 21/11/2019

Την 21η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 π.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων.
 2. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (22/11/2019 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

+

1η Συνεδριαση Επιτροπης Διαβουλευσης 2018

Ημερομηνία: 7/12/2018

Την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων.
 2. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (08/12/2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

 

 • Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

 

+

2η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2017

Ημερομηνία: 20/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.
 2. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (21/10/2017 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

 

 • Ο Δήμαρχος

 

 

Αθανάσιος Σκάρλος

+

1η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2017

Ημερομηνία: 18/05/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Την 18η Μαϊου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (19/05/2017 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

 

 • Ο Δήμαρχος

 

 

Αθανάσιος Σκάρλος

+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 5/4/2017

Ο Δήμαρχος Σοφάδων καλεί τους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις που υφίσταται και δρουν στο Δήμο Σοφάδων, καθώς και τους δημότες του Δήμου μας, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους το αργότερο έως την 5 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία ορίζεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προτεινόμενου εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφά τους στην έδρα του Δήμου, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Κιερίου 49 – 2ος όροφος).
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων.
Με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι :
1. Στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2.Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3.Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4.Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

+

1η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2016

Ημερομηνία: 07/11/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δ. Σοφάδων έτους 2017.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (08/11/2016 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Σκάρλος

+

1η Συνεδρίαση (τακτική) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2015

Ημερομηνία: 10/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 10 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:30 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δ. Σοφάδων έτους 2016.
2. Γνωμοδότηση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και ετήσιου προγράμματος δράσης.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (11/10/2015 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010) .

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Σκάρλος

+

1η Συνεδρίαση (έκτακτη) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 23 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η συνεδρίαση (έκτακτη) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων έτους 2015.
Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι πρέπει να προβούμε άμεσα στην κατάρτιση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (24/11/2014 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα), οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010) .

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Σκάρλος

+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 24-09-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
(ΆΡΘΡΟ 76 Ν. 3852/2010)
Ο Δήμαρχος Σοφάδων καλεί τους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις που υφίσταται και δρουν στο Δήμο Σοφάδων, καθώς και τους δημότες του Δήμου μας, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους το αργότερο έως την 24 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία ορίζεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προτεινόμενου εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφά τους στην έδρα του Δήμου, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Κιερίου 49 – 2ος όροφος).
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων.
Με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι :
1. Στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2.Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3.Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4.Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

+

3η Συνεδρίαση (10-10-2013) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την  10η Οκτωβρίου  2013 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ,  καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

•Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2014. 

•Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014.

•Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

    Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας , η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (Παρασκευή  11/10/2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

 

+

2η Συνεδρίαση (09-04-2013) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2013

Την Τρίτη  9 Απριλίου 2013 και ώρα 7:30 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέμα ημερήσιας διάταξης:
•    Συζήτηση και λήψη απόφασης για δράσεις κοινωφελούς και κοινωνικού σκοπού.
    Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας , η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (Τετάρτη 10/4/2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010) .

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

+

1η Συνεδρίαση (13-1-2013) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

        
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 6:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:
•    Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2013 .
•    Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013.
•    Γνωμοδότηση επί του προσαρμοσμένου προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 .
     Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών(τροποποίηση της υπ’αριθμ. 7028/3-2-2004 απόφασης – ΦΕΚ 253 Β’ ) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», θα πρέπει να προβούμε άμεσα εκ νέου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 .
    Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας , η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (Δευτέρα 14/1/2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010) .

 

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

+

1η Συνεδρίαση (20-11-2012) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2012

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 6:00 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2013 .
 • Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 .
+

1η Συνεδρίαση (09-06-2012) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση, στην οποία έχουν κληθεί μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Συζήτηση για τις δράσεις του Δήμου που αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενιαίας πολιτιστικής συνείδησης .
 • Ενημέρωση για την πορεία και την εκτέλεση των έργων που προωθεί ο Δήμος Σοφάδων .

 

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

+

3η Συνεδρίαση (24-11-2011) Επιτροπής Διαβούλευσης 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17:30 μ.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου .
 • Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου .

 

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

+

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης (10-10-2013) Επιτροπής Διαβούλευσης 2013

Το αρχείο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

+

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης (10-04-2013) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2013

Για να δείτε τα πρακτικά πατήστε εδώ.

+

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης (09-04-2013) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2013

Για να δείτε το πρακτικό πατήστε εδώ.

+

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης (20-11-2012) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2012

Το αρχείο των πρακτικών της συνεδρίασης μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.

+

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης (11-06-2012) Επιτροπής Διαβούλευσης 2012

+

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης (09-06-2012) Επιτροπής Διαβούλευσης 2012

Τα πρακτικά μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.

+

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης (25-11-2011) Επιτροπής Διαβούλευσης 2011

+

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης (24-11-2011) Επιτροπής Διαβούλευσης 2011 (χωρίς απαρτία)

+

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης (10-04-2011) Επιτροπής Διαβούλευσης 2011

+

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης (22-03-2011) Επιτροπής Διαβούλευσης 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/22-3-2011 Συνεδρίασης

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Σήμερα την 22α Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ συνήλθε σε δημόσια Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δ.Σοφάδων για συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και διαμόρφωση  πρότασης γνωμοδοτικού χαρακτήρα για το πρόγραμμα τεχνικών έργων έτους 2011 καθώς και των οικονομικών δεδομένων του Δήμου αποτελούμενη από τους :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                         1. ΜΟΥΛΙΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
 2. ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                         2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. ΚΑΪΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                3.ΤΣΙΜΠΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 4. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ                    4.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΑΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
 5. ΣΠΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ
 6. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ          5. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 7. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                   6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 8. ΚΟΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    7. ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 9. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             8. ΚΑΤΣΙΑΒΡΑ- ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
 10. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 11. ΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       9.ΖΑΡΧΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 12. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          10. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 13. ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                            11. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 14. ΔΙΚΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                  12. ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 15. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΒΑΣΩ                              13. ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 16. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 17. ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 18. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 19. ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 20. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 21. ΚΑΡΑΤΣΙΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 22. ΓΚΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 23. ΔΑΜΨΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 24. ΡΑΧΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 25. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 26. ΚΑΛΠΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 27. ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την ανάγνωση του καταλόγου των παρευρεθέντων τακτικών μελών της Επιτροπής , επί συνόλου 40 παρόντες 27  και με πρακτικογράφο την υπάλληλο του Δήμου Ζαχαροπούλου Ευαγγελία , ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμαρχος Σοφάδων Χαράλαμπος Παπαδόπουλος λαβών τον λόγο εισηγείται επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και εξέθεσε στην Επιτροπή τα παρακάτω ;

Αγαπητοί συνδημότες

Η σημερινή είναι η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  , ενός νέου οργάνου , που λειτουργεί στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης . Ενός οργάνου που η θεσμοθέτησή του διακρίνεται , αφενός μεν , από την φιλοδοξία προώθησης της συμμετοχής των δημοτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων , αφετέρου δε , από την καθιέρωση μιας μόνιμης και διαρκούς σχέσης συνεννόησης ανάμεσα στους δημότες και στη δημοτική αρχή και στα άλλα όργανα του δήμου . Δίνεται έτσι η δυνατότητα στη δημοτική αρχή να επεξεργάζεται με καλύτερο τρόπο , να ιεραρχεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και δικαιότερα τα τοπικά ζητήματα , προβλήματα και ανάγκες .

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί μία παραγνωρισμένη διοικητική καινοτομία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ που οφείλουν οι ίδιοι οι πολίτες να την αναδείξουν και να την αξιοποιήσουν . Για πρώτη φορά προβλέπεται άμεση εμπλοκή και συμμετοχή πολιτών , έστω και γνωμοδοτική , στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών και λήψης αποφάσεων .

Η ανάγκη για αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες της δημόσιας πολιτικής είναι πλέον αποδεκτή τόσο στο διεθνές περιβάλλον όσο και στη Ελλάδα .Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την αποδοχή είναι;

α) η εμφανής μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική και στα πολιτικά κόμματα ,

β) η ανάγκη βελτίωσης των δημοσίων πολιτικών και επομένως η αύξηση της δυνατότητας συγκέντρωσης πληροφοριών για τα πραγματικά προβλήματα και

γ ) η ενσωμάτωση των απόψεων των πολιτών κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού δημοσίων πολιτικών .

Ως Δημοτική Αρχή πιστεύουμε ότι η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των δήμων επιβάλλει τον επανασχεδιασμό του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης . Πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση του θεσμού της Δημόσιας Διαβούλαυσης , ως βασικής αρχής δημοκρατικής διακυβέρνησης , οδηγεί :

α) στην αναβαθμισμένη συμμετοχή του πολίτη ,

β) στη διαβούλευση πριν τη λήψη των αποφάσεων ,

γ) στη διαφανή άσκηση της εξουσίας και στην υποχρεωτική λογοδοσία όποιου ασκεί δημόσια εξουσία ,

δ) στην αξιολόγηση των δημοτικών θεσμών διακυβέρνησης ,

ε) στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό τους αλλά και την αποκεντρωμένη διάρθρωσή τους .

Με τον τρόπο αυτό γίνεται αμεσότερη και αποτελεσματικότερη η συμμετοχή και η εξυπηρέτηση του δημότη .

Ο Δήμος Σοφάδων στοχεύει μέσω της λειτουργίας της ΔΕΔ στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και στην αύξηση της συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων . Για μας Δημόσια Διαβούλευση σημαίνει ουσιαστική ροή επικοινωνίας από τους πολίτες – δημότες προς τα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου και ανάδραση των μηνυμάτων των δημοτών μέσω της δυνατότητας πραγματικού διαλόγου μεταξύ πολιτών και Δήμο .

Με βάση αυτές τις αρχές υιοθετούμε και ενθαρρύνουμε απ’ την πρώτη στιγμή ανάληψης της Διοίκησης του Δήμου ;

α) την ευρεία συμμετοχή των φορέων και των πολιτών σε όλα τα στάδια εφαρμογής πολιτικών , από την χάραξη μέχρι την εφαρμογή τους .

β) τη διαφάνεια τόσο για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις όσο και για το ευρύ κοινό ,

γ) τη διεύρυνση της πληροφορίας και αποτελεσματικότητα  στη λήψη των αποφάσεων .

Γι αυτό και με δημόσια πρόσκλησή μας προς φορείς και πολίτες του τόπου μας ζητήσαμε τη συμμετοχή τους σ’ αυτό το όργανο . Επιδιώξαμε την ευρύτερη δυνατή σύνθεση του οργάνου μέσα στα πλαίσια των προβλέψεων του νόμου .

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ( Καλλικράτης ) , τα μέλη αυτής της επιτροπής δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 25 και περισσότερα από 50, και μάλιστα ορίζει ότι η σχέση φορέων προς δημότες θα είναι 3 προς 1 . Δηλαδή για κάθε 3 εκπροσώπους φορέων θα αναλογεί και ένας δημότης . Έτσι , με πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκαν 40 μέλη της ΔΕΔ η οποία αποτελείται από 30 εκπροσώπους φορέων του τόπου μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα συμμετοχής και από 10 πολίτες που επιλέχτηκαν με  κλήρωση , σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος .

Οι αρμοδιότητες της ΔΕΔ όπως ορίζονται επίσης στο άρθρο 76 Ν.3852/2010 είναι :

1. Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου , το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου

2. Γνωμοδοτεί για θέμετα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος , που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο

3. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών

Κατόπιν αυτών σας κάλεσα σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση προκειμένου να θέσουμε υπόψη σας και να συζητήσουμε ένα από τα κορυφαία ζητήματα του νέου Δ. Σοφάδων. Το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου καθώς και την οικονομική στρατηγική του Δήμου όπως αυτός θα αποτυπωθεί στον Προϋπολογισμό που θα συντάξουμε και θα υλοποιήσουμε .

Για τα θέματα αυτά θέλω να πω τα εξής :

Απ’ την μια πλευρά έχουμε ως Δ. Σοφάδων ν’ αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη καθημερινότητα . Υπάρχουν όλα εκείνα τα ζητήματα , μικρά ή μεγάλα , που μας απασχολούν όλους , λίγο ή πολύ , στην καθημερινότητά μας . Ο κάθε δημότης , η κάθε τοπική κοινωνία βέβαια έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες .

Ασφαλώς προτεραιότητα αποτελεί η παροχή ικανοποιητικών δημοτικών υπηρεσιών είτε αυτές αφορούν την καθαριότητα , είτε αφορούν τον φωτισμό , την ύδρευση , τις διοικητικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις κλπ.

Ασφαλώς προτεραιότητα αποτελεί και η πολιτιστική δραστηριοποίηση του δήμου , η παροχή στήριξης σε επαγγελματικές ή σε κοινωνικές ομάδες κλπ.

Προτεραιότητα ασφαλώς αποτελεί και η επενδυτική δραστηριότητα του δήμου με την κατασκευή νέων αναπτυξιακών δράσεων ή με την κατασκευή νέων έργων υποδομής κλπ .

Μπορώ να συνεχίσω για ώρα ν’ αναφέρομαι σ’ ένα σωρό δημοτικές αρμοδιότητες και δράσεις οι οποίες αγγίζουν τους δημότες και αποτελούν προτεραιότητες .

Όμως για όλες αυτές τις ανάγκες και προτεραιότητες , γι αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα οφείλουμε να συνυπολογίσουμε μια εξίσου δύσκολη και αμείλικτη πραγματικότητα .

Καθημερινά γινόμαστε όλοι μάρτυρες και χρήστες μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας . Μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που ζούμε είναι αλήθεια πως πολλά έχουν αλλάξει . Πολλά απ’ αυτά που μέχρι χθες θεωρούσαμε ότι ήταν δεδομένα , ότι ήταν καθημερινή μας συνήθεια , έχουν αλλάξει . Κι εμάς ως δημοτική αρχή , μας έχετε ακούσει αρκετές φορές να λέμε ότι πρέπει να περιορίσουμε τις δαπάνες . Πιστέψτε με αναγκάστηκα πολλές φορές , μέσα στους τελευταίους 2 ½  μήνες που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου , να απαντήσω αρνητικά σε πάρα πολλά αιτήματα που είχαν οικονομικό περιεχόμενο.

Πολλές φορές είχα ν ‘ αντιμετωπίσω το δύσκολο δίλλημα που αντιμετωπίζει κάθε δημοτική αρχή : απ’ τη μια πλευρά ν ‘ ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο της ικανοποίησης  των αναγκών , της ικανοποίησης των επιθυμιών κι απ’ την άλλη να βάλω φρένο στον πειρασμό της ευχάριστης διαχείρισης και να γίνουμε δυσάρεστοι σε αρκετούς αρνούμενοι  άλλες φορές την επιχορήγηση συλλόγων , άλλες φορές την ενίσχυση εκδηλώσεων κλπ. Πρόσφατα μας ακούσατε και μας είδατε να κάνουμε περικοπές σε Καρναβάλι , σε Κούλουμα και άλλες εκδηλώσεις.

Αποφασίσαμε λοιπόν να είναι αυτή η οικονομική μας στρατηγική για φέτος . Περικοπές δραστικές , όπου είναι δυνατό αυτό να γίνει , έτσι ώστε να είμαστε σε θέση ν ‘ ανταποκρινόμαστε στις βασικές και κύριες υποχρεώσεις  μας .

Ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε όχι σε καθαριότητα και φωτισμό . Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε συνδημότες μας που δεν έχουν σπίτι τους νερό . Θα περιορίσουμε όμως τις δαπάνες εκείνες που δεν είναι σύμφωνες με το πνεύμα της οικονομικής μας εποχής , όπως σωστά πιστεύουμε ότι έγινε για τις δαπάνες στα κούλουμα και στο Καρναβάλι .

Στο πνεύμα αυτό κινείται ο προϋπολογισμός του Δήμου μας που επεξεργάζεται ήδη η Οικονομική μας Υπηρεσία . Θέλουμε να είναι αληθινός κι όχι ένας προϋπολογισμός που θα κινείται στα πλαίσια της φαντασίας .

Έχω δώσει ήδη εντολή στην Οικονομική Υπηρεσία το ύψος του φετινού προϋπολογισμού να μην κυμανθεί πάνω απ’ το 50 έως 60% του περσινού Π/Υ . Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο φετινός Π/Υ θα βρίσκεται περίπου στο ύψος των 15εκ. ευρώ . Πέρυσι ο Π/Υ όλων των Καπποδιστριακών  Δήμων  που ενώθηκαν στον Καλλικρατικό Δ. Σοφάδων ήταν διπλάσιος περίπου .

Αυτό αγαπητοί συνδημότες σημαίνει δραστική περικοπή δαπανών . Σημαίνει ότι σφίγγουμε τις κάνουλες χρηματοδότησης περιοριζόμενοι μόνο για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων δαπανών .

Με απλά πρακτικά λόγια θέλω να σας πω ότι :

Αντί να υπολογίσουμε αυξημένα , φουσκωμένα έσοδα έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερες δαπάνες , εμείς διαλέξαμε να παρουσιάσουμε τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ και ΑΛΗΘΙΝΑ έσοδα έτσι ώστε να είμαστε σφιγμένοι στις δαπάνες μας . Γι αυτόν τον λόγο ο Π/Υ μας είναι τόσο χαμηλός .

Για παράδειγμα , στον Π/Υ που ετοιμάζουμε τα έκτακτα έσοδα που υπολογίζουμε ότι θα εισπράξουμε είναι 3.300.000 ευρώ . Στον περσινό Π/Υ μόνο του Καπποδιστριακού Δ. Σοφάδων τα έκτακτα έσοδα ήταν 3.670.000 ευρώ .

Επίσης , στον Π/Υ που ετοιμάζουμε οι δαπάνες για επενδύσεις που υπολογίζουμε ότι θα κάνουμε ανέρχονται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ περίπου . Στον περσινό Π/Υ μόνο του Καποδιστριακού Δ.Σοφάδων οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν 4.812.000 ευρώ. Θα ήταν εύκολο για μας να φουσκώσουμε κάπως τα έσοδα με ψεύτικες πιστώσεις προκειμένου να κάνουμε έργα και δαπάνες για να γίνουμε αρεστοί . Αυτό θα σήμανε όμως ότι επειδή τα έσοδα θα ήταν ψεύτικα θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε δανεισμό . Πράγμα που στη παρούσα φάση θέλουμε να αποφύγουμε . Σε δανεισμό θα προσφύγουμε μόνο για έργα υποδομής μακρόπνοα και με προοπτική όπως είναι για παράδειγμα ο δανεισμός 1.000.000 ευρώ που θα γίνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών  για την καταβολή της ιδίας συμμετοχής στο έργο του Βιολογικού Καθαρισμού .

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σας ενημερώσω ότι σήμερα υπογράψαμε σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία του έργου , την εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ . Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε φάση εγκατάστασης . Η εγκατάσταση του εργοταξίου θα γίνει στο χώρο πίσω από την Πυροσβεστική Υπηρεσία .

Η τακτική αυτή αποτελεί απόρροια αφενός μεν της οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε και του αβέβαιου μέλλοντος  αφετέρου δε εξαιτίας της αμφίβολης ροής χρηματοδότησης που θα ακολουθήσει καθώς αναμένονται περικοπές στις χρηματοδοτήσεις .

Στα πλαίσια αυτής της Τακτικής λοιπόν σας παρουσιάζουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που δείχνει την προσπάθεια που κάνουμε να μην επιβαρύνουμε το Δήμο με μεγαλύτερες υποχρεώσεις από τις υπάρχουσες . 

Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος μας όπως έχω τονίσει στο παρελθόν δεν είναι στο κόκκινο όμως έχει αρκετές υποχρεώσεις προς εργολάβους και προμηθευτές . Σε σχέση με το Τεχνικό Πρόγραμμα θα πρέπει για παράδειγμα να σας πω ότι αναμένουμε να απορροφήσουμε 1.100.000 ευρώ από ΣΑΤΑ αλλά οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του Δήμου προς εργολάβους που εκτέλεσαν κατά το παρελθόν διάφορα έργα του Δήμου ή που συνεχίζονται να εκτελούνται ακόμα και σήμερα είναι της τάξης του !.800.000 ευρώ . Δηλαδή όλη η χρηματοδότηση που θα πάρει εφέτος ο Δήμος μας αλλά και η μισή χρηματοδότηση για έργα της επόμενης χρονιάς θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρη για να εξοφληθούν παλιότερες υποχρεώσεις .

Έτσι λοιπόν στο Τεχνικό μας Πρόγραμμα συνολικού Προ»υπολογισμού 4.000.000 ευρώ περίπου τα νέα έργα είναι ύψους μόνο 850.000 ευρώ . Όλες οι άλλες πιστώσεις των 3.150.000 ευρώ αφορούν παλιότερα έργα που είτε εκτελέστηκαν είτε συνεχίζονται .

Θεωρούμε ότι αυτά τα έργα που προτείνονται εξυπηρετούν τις άκρως επείγουσες ανάγκες όπως προέκυψαν μετά από συζήτηση με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και των προτάσεων που κατέθεσαν τα τοπικά τους συμβούλια . Οφείλω να τονίσω την άψογη συνεργασία που είχαμε με την συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών συμβουλίων όμως ήταν αδύνατο , τουλάχιστον για φέτος , να υιοθετήσουμε τον μακροσκελή κατάλογο των προτεινόμενων έργων τους . Ελπίζουμε στον επόμενο προ»υπολογισμό να έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα έργα που πρότειναν τα τοπικά συμβούλια .

Θέλω να σας παρακαλέσω πολύ , να τοποθετηθείτε όλοι κι αν το σώμα έχει άποψη για έργο ή έργα που πρέπει να ενταχθούν τότε μπορούμε να τα συζητήσουμε .

Στη συνέχεια , αρχίζει διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής όπως παρακάτω :

Ο κ. Τρανταλής Παναγιώτης αναφέρθηκε στον καθαρισμό του ποταμού Σοφαδίτη και στην επισκευή της παλιάς γέφυρας που βρίσκεται στο Γυμνάσιο .

Ο κ. Γκαντής Ευθύμιος  επεσήμανε πως κατά την γνώμη του στο τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί η Αγροτική Οδοποιία του Δήμου καθώς και η ηλεκτροδότηση των παρόχθιων αντλιοστασίων στους Σοφάδες .

Ο κ. Μπούκης Νικόλαος εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εκτέλεση των έργων τα οποία θεωρούνται άμεσης ανάγκης .

Ο κ. Εκίζογλου Αποστόλης  τόνισε ότι η πρόσκληση με τα θέματα θα πρέπει να είχε δοθεί πιο νωρίς .

Ο κ.Παππάς Γεώργιος  υπέβαλε το ερώτημα για το τι προβλέπεται για το ΚΑΠΗ με τον Καλλικράτη  .

Ο κ. Καλπίας Ευάγγελος  υπέβαλε το ερώτημα για το αν προβλέπεται να λειτουργήσει Βρεφονηπιακός Σταθμός στους Σοφάδες . Επίσης αναφέρθηκε στην άρδευση των χωραφιών και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστός προγραμματισμός στην διαχείρηση των υδάτων .

Ο κ. Καρατσιώρης Μιχάλης  ανέφερε ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να συμπεριληφθούν έργα τα οποία αφορούν τον Αγροτικό Τομέα  όπως η ηλεκτροδότηση των παρόχθιων αντλιοστασίων στους Σοφάδες και η διάνοιξη στραγγιστικών τάφρων .

Ο κ. Βλόντζος Χρήστος τόνισε ότι θα έπρεπε στην συνεδρίαση να υπάρχει ένα προσχέδιο Προϋπολογισμού . Επίσης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη με κάθε τρόπο της Αγροτικής ανάπτυξης και του Εμπορίου διότι κατά την γνώμη του θα συμβάλλουν και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής .

Ο κ. Δαμψαράς Νικόλαος  ανέφερε ότι συμφωνεί με τα έργα τα όποια περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα όμως η δημοτική αρχή θα πρέπει να επιδιώξει χρηματοδοτήσεις για να υλοποιηθούν . Επίσης η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να καλύπτει πρώτα τις τρέχουσες υποχρεώσεις όπως π.χ πληρωμές υπαλλήλων κλπ.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος Βασίλειος αναφέρθηκε στην ηλεκτροδότηση των παρόχθιων αντλιοστασίων και στην παραγωγή βιομηχανικών φυτών . Επίσης ανέφερε ότι η Δημοτική αρχή θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ανάδειξη της Τοπικής μας παράδοσης .

Ο κ. Γιαννακός Σωτήριος επίσης αναφέρθηκε στην πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου και εξέφρασε την άποψη ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει σ’ αυτό .

Ο κ. Στεργιόπουλος Γεώργιος τόνισε ότι θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις για τον αγροτικό τομέα καθώς επίσης και για τον τουριστικό τομέα Επίσης θα πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός των υδάτων Σμοκόβου έτσι ώστε η διαχείρηση τους να είναι ίση για όλους τους αγρότες . Κατά την γνώμη του θα πρέπει να συγκροτηθεί κάποια επιτροπή η οποία θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του έργου .

Ο κ. Τουρναβίτης Ιωάννης επεσήμανε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη  του τουριστικού τομέα , του εμπορίου , της βιοτεχνίας αλλά και της τοπικής παράδοσης .

Η κα. Σπάνια Σοφία ανέφερε ότι σε επόμενη συνεδρίαση θα καταθέσει προτάσεις που αφορούν πολιτιστικές δραστηριότητες . Επίσης θα ήθελε η Δημοτική Αρχή να μεριμνήσει για την  δενδροφύτευση του αλσυλίου Ματαράγκας .

Ο κ. Ραχμάνης Ιωάννης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την σύσταση της Δημοτικής Επιτροπης Διαβούλευσης αρκεί αυτή όπως είπε να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα . Επίσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον αγροτικό τομέα .

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μετά από την παραπάνω διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και Δημάρχου Σοφάδων , τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής γνωμοδοτεί θετικά στην εισήγηση του Προέδρου και Δημάρχου του Δ. Σοφάδων , πλην του κου Βλόντζου Χρήστου ο οποίος είχε αρνητική άποψη όπως αυτή εκφράστηκε στην τοποθέτησή του .Επίσης αποφασίστηκε να ληφθούν υπ’ όψη  όσα  ειπώθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής , με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει οικονομική δυνατότητα για την υλοποίησή τους .

Όλα τα παραπάνω αποτελούν την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο  .

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως  .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                         Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ