Σημαντικα Νεα
  • ...

Ταμειο

Πληρωμή Προμηθευτών

Περιστατικό Ζωής Πληρωμή προμηθευτών Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία πληρωμών προμηθευτών- εργολάβων- νομικών προσώπων του Δήμου Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους προμηθευτές του Δήμου Διαδικασία που ακολουθείται Το Τμήμα Λογιστηρίου αποστέλλει τα Εντάλματα Πληρωμής συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα παραστατικά. ΔΕΝ μπορεί να πληρωθεί μια δαπάνη χωρίς να υπάρχει ένταλμα πληρωμής. Έλεγχος εντάλματος από τον υπάλληλο. Τηλεφωνική ειδοποίηση προμηθευτών για να προσέλθουν στο Τμήμα Ταμείου. Ο ενδιαφερόμενος έρχεται στο Τμήμα Ταμείου και

Εισπράξεις Οίκοθεν

Περιστατικό Ζωής Εισπράξεις Οίκοθεν Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Η διαδικασία εισπράξεων οίκοθεν Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους Πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Έρχεται ο υπόχρεος στο Τμήμα Ταμείου έχοντας μαζί του το βεβαιωτικό σημείωμα. Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Έρχεται ο υπόχρεος στο Τμήμα Ταμείου έχοντας μαζί  του το βεβαιωτικό σημείωμα. Ο υπάλληλος επιβεβαιώνει το βεβαιωτικό σημείωμα στο σύστημα οικονομικών υπηρεσιών, το ελέγχει και κόβει το διπλότυπο είσπραξης, το οποίο

Εισπράξεις μέσω Βεβαιωτικών Καταλόγων

Περιστατικό Ζωής Πληρωμή Ειδοποιητήριου Εισπράξεις μέσω βεβαιωτικών καταλόγων Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Η διαδικασία εισπράξεων μέσω βεβαιωτικών καταλόγων Πληρωμή Ειδοποιητήριου Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους Πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Δημιουργία βεβαιωτικών καταλόγων από το Δήμο Ο υπόχρεος εμφανίζεται στο Τμήμα γνωρίζοντας το ΑΦΜ του. Διαδικασία που ακολουθείται Διαβιβάζεται ο βεβαιωτικός κατάλογος στο Τμήμα Το Τμήμα Ταμείου εκδίδει το αποδεικτικό παραλαβής των εισπρακτέων. Ο υπάλληλος εκτυπώνει από το σύστημα τα ειδοποιητήρια, τα οποία