Περιστατικό Ζωής Πληρωμή Ειδοποιητήριου Εισπράξεις μέσω βεβαιωτικών καταλόγων
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής

Η διαδικασία εισπράξεων μέσω βεβαιωτικών καταλόγων Πληρωμή Ειδοποιητήριου

Σε ποιους απευθύνεται

Όλους τους Πολίτες

Εναρκτήριο γεγονός
  • Δημιουργία βεβαιωτικών καταλόγων από το Δήμο
  • Ο υπόχρεος εμφανίζεται στο Τμήμα γνωρίζοντας το ΑΦΜ του.
Διαδικασία που ακολουθείται
  1. Διαβιβάζεται ο βεβαιωτικός κατάλογος στο Τμήμα
  2. Το Τμήμα Ταμείου εκδίδει το αποδεικτικό παραλαβής των εισπρακτέων.
  3. Ο υπάλληλος εκτυπώνει από το σύστημα τα ειδοποιητήρια, τα οποία αναγράφουν την ημερομηνία λήξης της οφειλής και τα διαβιβάζει στο πρωτόκολλο για να αποσταλούν στους υπόχρεους.
  4. Ο υπόχρεος εμφανίζεται στο Τμήμα γνωρίζοντας το ΑΦΜ του.
  5. Ο υπάλληλος μπαίνει στο πρόγραμμα και βρίσκει το χρέος, το ελέγχει και κόβει το διπλότυπο είσπραξης, το οποίο δίνει στον υπόχρεο.
  6. Ο υπόχρεος πηγαίνει στο ταμείο και εξοφλεί το χρέος. Ο υπάλληλος κρατάει το αντίγραφο από το διπλότυπο είσπραξης. Ο υπόχρεος φεύγει έχοντας μαζί του το άλλο απόκομμα από το διπλότυπο είσπραξης
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Πληρωμή οφειλής