Περιστατικό Ζωής Εισπράξεις Οίκοθεν
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Η διαδικασία εισπράξεων οίκοθεν

Σε ποιους απευθύνεται

Όλους τους Πολίτες

Εναρκτήριο γεγονός

Έρχεται ο υπόχρεος στο Τμήμα Ταμείου έχοντας μαζί του το βεβαιωτικό σημείωμα.
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
  1. Έρχεται ο υπόχρεος στο Τμήμα Ταμείου έχοντας μαζί  του το βεβαιωτικό σημείωμα.
  2. Ο υπάλληλος επιβεβαιώνει το βεβαιωτικό σημείωμα στο σύστημα οικονομικών υπηρεσιών, το ελέγχει και κόβει το διπλότυπο είσπραξης, το οποίο δίνει στον υπόχρεο.
  3. Ο υπόχρεος πηγαίνει στο ταμείο και εξοφλεί το χρέος. Ο υπάλληλος κρατάει το αντίγραφο από το διπλότυπο είσπραξης.
  4. Ο υπόχρεος φεύγει έχοντας μαζί του το άλλο απόκομμα από το διπλότυπο είσπραξης.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Πληρωμή οφειλής