Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Πληρωμή 0.5% από επιχειρήσεις

Περιγραφή Περιστατικού Ζωής

Διαδικασία Πληρωμή 0.5% από επιχειρήσεις
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες
Εναρκτήριο γεγονός Έρχονται οι δημότες στο τμήμα τελών, κάθε 3μηνο για επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας, κάθε μήνα για ανώνυμες εταιρίες.
Διαδικασία που ακολουθείται
  1. Έρχονται οι δημότες στο τμήμα τελών, κάθε 3μηνο για επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας, κάθε μήνα για ανώνυμες εταιρίες.
  2. Υποβολή εσόδων της επιχείρησης στο διάστημα (τριμηνιαία ή μηνιαία έσοδα) με δήλωση ΦΠΑ.
  3. Υπολογισμός φόρου προς πληρωμή.
  4. Πηγαίνει με το βεβαιωτικό σημείωμα που παρήχθη στο βήμα 3 στο ταμείο για πληρωμή.
  5. Τέλος γίνεται έλεγχος στην εφορία και στέλνονται τα στοιχεία που προσκόμισε ο δημότης για την  επιχείρησή του.