Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Ανακομιδής

Περιγραφή Περιστατικού Ζωής

Διαδικασία Ανακομιδής
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες 
Εναρκτήριο γεγονός Ο δημότης είναι υπεύθυνος να δώσει εντολή για να τηρηθεί η διαδικασία.
Διαδικασία που ακολουθείται
  1. Ο δημότης είναι υπεύθυνος να δώσει εντολή για να τηρηθεί η διαδικασία.
  2. Το δεύτερο βήμα είναι η ανεύρεση του αποθανόντος.
  3. Δίνεται η εντολή τήρησης της διαδικασίας εκταφής για να μεταφερθούν σε οστεοφυλάκιο ή σε οικογενειακό τάφο.

Untitled Document