Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας

Περιγραφή Περιστατικού Ζωής

Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες
Εναρκτήριο γεγονός Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες.

Διαδικασία που ακολουθείται

  1. Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες.
  2. Οι δημότες προσέρχονται στο κοιμητήριο, και πληρώνουν  τα τέλη καθαριότητας.

Untitled Document