Περιστατικό Ζωής Διαδικασία Πώλησης Ταφών

Περιγραφή Περιστατικού Ζωής

Διαδικασία Πώλησης Ταφών
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες 

Εναρκτήριο γεγονός

Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον δημότη.
Διαδικασία που ακολουθείται
  1. Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον  δημότη.
  2. Παραλαμβάνεται η αίτηση του δημότη.
  3. Το τρίτο βήμα αφορά την έγκριση ή μη της πώλησης του τάφου.
  4. Είσπραξη στο κεντρικό ταμείο.

Untitled Document