Η γέφυρα Μασχολουρίου στον ποταμό Σοφαδίτη (ή Ονώχονο), πιθανά κατασκευάστηκε επί Σαρακηνών κατά το 10 μ.Χ. αι. (Δασκαλάκης, Γεωργαντά 2004-2005) ή κατά τη Βυζαντινή περίοδο, μεταξύ 12ου και 15ου αι. (Καραφύλλης, 2005). Το 1952 μ. Χ. πήρε τη μορφή που έχει σήμερα κατόπιν εργασιών ανακαίνισης, διαπλάτυνσης του καταστρώματος και επιμήκυνσης της με την κατασκευή του τρίτου τόξου. Το γεφύρι σήμερα, είναι τρίτοξο με ημικυκλικής μορφής ανοίγματα και με δύο ανακουφιστικά ανοίγματα στα μεσόβαθρα της ίδιας μορφής.

Αρχικά κατασκευάστηκε με δύο τόξα μήκους 10,80 μ και ύψους από την κοίτη του ποταμού 6,20 μ. και 7,20 μ. Τα τόξα έχουν διπλό διάζωμα πλάτους 0,50 μ. το πάνω που είναι και φέρων και 0,20 το πάνω. Το κλειδί του κάτω διαζώματος έχει πλάτος 0,55 μ. Τα ανακουφιστικά ανοίγματα έχουν πλάτος 1,80 μ. και ύψος 3,00 μ. Τα μεσόβαθρα έχουν πλάτος 4,00 μ. και ύψος 2,70 μ. Ο φορέας έχει πλάτος 4,20 μ. και το κατάστρωμα 4,80 μ. Τα διαζώματα του γεφυριού είναι κατασκευασμένα από πωρόλιθο και τα υπόλοιπα τμήματα της γέφυρας είναι κατασκευασμένα από ασβεστόλιθο σε μορφή οριζόντων αρμών.

Το τρίτο άνοιγμα και το στηθαίο είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και προστέθηκαν στη γέφυρα το 1952. Η αρμολόγηση έγινε με τσιμεντοκονία. Το γεφύρι είναι συνδεδεμένο με θρύλους και παραδόσεις του τόπου, με ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περιοχή και με την καθημερινή ζωή των κατοίκων.