Η Τζάνη μαγούλα ή λόφος Καρέλα βρίσκεται ανατολικά της πόλης των Σοφάδων, κοντά στον ποταμό Βρένικο. Ερευνήθηκε το 1909 από τους Άγγλους αρχαιολόγους A.J.B. Wace και M.S. Thomson της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής.

Tα στρωματογραφικά δεδομένα πιστοποιούν την ύπαρξη οχτώ διαφορετικών οικιστικών φάσεων από την αρχαιότερη νεολιθική περίοδο έως τα μυκηναϊκά χρόνια.