Περιστατικό Ζωής Δήλωση Ονοματοδοσίας
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την Ονοματοδοσία Τέκνου
Σε ποιους απευθύνεται Απαιτείται η προσέλευση και των δύο γονέων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες ή τα διαβατήριά τους.
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχονται οι Πολίτες (και οι δυο γονείς)
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί (για αλλοδαπούς το όνομα να είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες).
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
  1. Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων
  2. Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται: εξουσιοδότηση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί
  3. Για αλλοδαπούς το όνομα να είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Ονοματοδοσία Τέκνου
Κόστος Υπηρεσίας 0 €
Περιστατικά Ζωής από τα οποία εξαρτάται Δήλωση Γέννησης Τέκνου

Untitled Document