Σημαντικα Νεα
  • ...

Ληξιαρχειο

Δήλωση Βάπτισης

Περιστατικό Ζωής Δήλωση Βάπτισης Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Δήλωση Βάπτισης Σε ποιους απευθύνεται Όλοι οι Πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος (πατέρας ή μητέρα ή ο ανάδοχος με την ταυτότητά του) Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Η δήλωση γίνεται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης (εξαιρούνται οι όμοροι Δήμοι). Προσκομίζεται  η βεβαίωση τέλεσης του μυστηρίου με υπογραφή από τον ιερέα και τους δύο γονείς και τον

Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Περιστατικό Ζωής Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την εγγραφή νεογέννητου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που γεννήθηκε. Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους Πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Έρχεται ο πολίτης που ζητάει τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης (ο πατέρας ή η μητέρα). Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Η πράξη θα πρέπει να συνταχθεί εντός δέκα ημερών από τη γέννηση στον τόπο γέννησης. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει