Περιστατικό Ζωής Υιοθεσία ενήλικου
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την Υιοθεσία Τέκνου που έχει ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας του
Σε ποιους απευθύνεται Η Δήλωση γίνεται από έναν από τους θετούς γονείς ή και από το ίδιο το άτομο που υιοθετείται, στον τόπο γέννησης του ατόμου που θα υιοθετηθεί
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται πολίτης για να δηλώσει υιοθεσία (πατέρας – μητέρα, υιοθετηθείς)
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Μέσα σε ένα μήνα από την τελεσιδικία της απόφασης θα πρέπει να γίνει η δήλωση. Γίνεται έλεγχος και καταχωρείται στο βιβλίο ληξιαρχικής πράξης γέννησης στο περιθώριο της υπάρχουσας. Καταχωρείται στον υπολογιστή και εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.

Ο αστικός κώδικας παρέχει τη δυνατότητα στον υιοθετούμενο να κρατήσει το επώνυμο των φυσικών του γονέων. Η καταχώρηση γίνεται ως μεταβολή.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
  1. τις ταυτότητες των θετών γονέων και του ιδίου,
  2. την δικαστική απόφαση της υιοθεσίας
  3. έκθεση επίδοσης
  4. πιστοποιητικό γραμματείας Πρωτοδικών ότι έχει τελεσιδικήσει η απόφαση
  5. μία αίτηση που παραλαμβάνεται από το τμήμα
  6. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Κόστος Υπηρεσίας
  • 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 30 ημερών
  • 4.5€: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες
  • 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες