Σημαντικα Νεα
  • ...

Αποφάσεις Δημάρχου

+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: Προμήθεια φωτοτοαντιγραφικού – πολυμηχανήματος

Ημερομηνία: 17/02/2020 ΑΔΑ: Ψ9ΤΨΩ1Μ-ΡΝΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1730
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: Συνδρομή στο Ποινικό Δίκαιο και χρήση 130 επιπλέον ωρών στην πλατφόρμα – εφαρμογή Sakkoulas-online.gr

Ημερομηνία: 14/02/2020 ΑΔΑ: 61ΦΞΩ1Μ-Ψ66 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1580
+

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ημερομηνία: 12/02/2020 ΑΔΑ: Ω57ΧΩ1Μ-Μ7Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1360
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση ανελκυστήρων».

Ημερομηνία: 12/02/2020 ΑΔΑ: ΩΝΖ3Ω1Μ-8ΦΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1339
+

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ημερομηνία: 12/02/2020 ΑΔΑ: Ψ07ΤΩ1Μ-ΠΞΚ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14486
+

Χορήγηση ανώτερου Μισθολογικού Κλιμακίου στην Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου Σοφάδων Ασπασία Βασιλείου του Ιωάννη

Ημερομηνία: 11/02/2020 ΑΔΑ: Ψ0ΔΓΩ1Μ-ΤΡΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1267
+

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 10/02/2020 ΑΔΑ: 6ΟΛ1Ω1Μ-ΡΙΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1168
+

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων του Δήμου στην ACS A.E.E.

Ημερομηνία: 07/02/2020 ΑΔΑ: Ω1ΛΓΩ1Μ-ΧΕΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1141
+

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 06/02/2020 ΑΔΑ: ΩΙΡΒΩ1Μ-Ξ68 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1060
+

Απευθείας ανάθεση προμήθειας: προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Ημερομηνία: 05/02/2020 ΑΔΑ: ΨΓΦ6Ω1Μ-ΗΞ6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1005
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Ημερομηνία: 05/02/2020 ΑΔΑ: 97Υ2Ω1Μ-7ΕΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1004
+

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ημερομηνία: 05/02/2020 ΑΔΑ: Ψ2Λ7Ω1Μ-ΤΒΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 110
+

Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Ημερομηνία: 03/02/2020 ΑΔΑ: Ω8Λ2Ω1Μ-ΞΓΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 871
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: υποστήριξη ασύρματου δικτύου

Ημερομηνία: 31/01/2020 ΑΔΑ: 6Ψ6ΨΩ1Μ-Μ3Τ Αρ. Πρωτοκόλλου: 837
+

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: συντήρηση ασύρματου δικτύου

Ημερομηνία: 31/01/2020 ΑΔΑ: ΩΑΔΘΩ1Μ-ΘΕ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 838