Περιστατικό Ζωής Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
  1. Αίτηση συμπληρωμένη από τον καταστηματάρχη και με αποδεικτικό ενημερότητας από το ταμείο του Δήμου αν οφείλει ή όχι.
  2. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του καταστήματος που να προβλέπει εξωτερικό (πλατεία – πεζοδρόμιο κ.λ.π).
  3. Απόδειξη από την ταμειακή μηχανή του συγκεκριμένου καταστήματος.
  4. Για τα καταστήματα που έχουν προβολή σε πλατεία , αν η άδεια λειτουργίας τους προβλέπει επιπλέον τ.μ.  εξωτερικού χώρου  (εφόσον αυτά υπάρχουν), τότε μπορούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία  Κοινόχρηστων Χώρων που ορίζεται από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
  5. Για τα καταστήματα που είναι σε πεζόδρομο δικαιούνται την προβολή τους  και το ανάλογο πλάτος που ορίζει η απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα

Untitled Document