Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαδικασίες και Δικαιολογητικά

Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Δημοτολόγιο

Περιστατικό Ζωής Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Δημοτολόγιο. Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες. Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος πολίτης. Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Αίτημα του πολίτη για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Δημοτολόγιο. Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση. Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Περιστατικό Ζωής Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο. Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες. Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει πιστοποιητικό οικογενεικής κατάστασης. Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Αίτημα του πολίτη για έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση. Εκδίδεται το πιστοποιητικό. Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει

Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας

Περιστατικό Ζωής Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει. Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει άνοιγμα οικογενειακής μερίδας Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Αίτημα του πολίτη για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας. Ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση για τα ανήλικα μέλη και βεβαίωση διετίας). Συμπλήρωση της αίτησης από τον