Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαδικασίες και Δικαιολογητικά

Δήλωση Διαζυγίου

Περιστατικό Ζωής Δήλωση Διαζυγίου Σε ποιους απευθύνεται Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν οι δύο σύζυγοι η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.(πάντα με επίδειξη ταυτότητας). Το διαζύγιο δηλώνεται στο τόπο τέλεσης του γάμου ή στον τόπο έκδοσης της Δικαστικής απόφασης. Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο Πολίτης Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Για θρησκευτικό γάμο ζητείται δικαστική απόφαση και το διαζευκτήριο από την Αρχιεπισκοπή. Για πολιτικό γάμο : Α)

Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Περιστατικό Ζωής Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Δήλωση Θανάτου και σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Σε ποιους απευθύνεται Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας. Εναρκτήριο γεγονός Έρχεται ο πολίτης που κάνει τη δήλωση και ζητάει τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Η δήλωση γίνεται μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο

Δήλωση Γάμου

Περιστατικό Ζωής Δήλωση Γάμου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να αναφέρεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου. Σε ποιους απευθύνεται Όλoυς τους πολίτες (ένας εκ των δύο συζύγων) Εναρκτήριο γεγονός Πολίτης που προσέρχεται για να δηλώσει το γάμο του Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Η δήλωση γάμου πρέπει να γίνει εντός σαράντα (40) ημερών

Δήλωση Βάπτισης

Περιστατικό Ζωής Δήλωση Βάπτισης Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Δήλωση Βάπτισης Σε ποιους απευθύνεται Όλοι οι Πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος (πατέρας ή μητέρα ή ο ανάδοχος με την ταυτότητά του) Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Η δήλωση γίνεται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης (εξαιρούνται οι όμοροι Δήμοι). Προσκομίζεται  η βεβαίωση τέλεσης του μυστηρίου με υπογραφή από τον ιερέα και τους δύο γονείς και τον

Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Περιστατικό Ζωής Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την εγγραφή νεογέννητου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που γεννήθηκε. Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους Πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Έρχεται ο πολίτης που ζητάει τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης (ο πατέρας ή η μητέρα). Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Η πράξη θα πρέπει να συνταχθεί εντός δέκα ημερών από τη γέννηση στον τόπο γέννησης. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει

Διορθώσεις του Μητρώου Αρρένων

Περιστατικό Ζωής Διορθώσεις του Μητρώου Αρρένων Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά τη διόρθωση στοιχείων του μητρώου αρρένων λόγω κάποιας μεταβολής Σε ποιους απευθύνεται Όλοι οι άρρεν πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που θέλει να διορθώσει στοιχεία του μητρώου αρρένων Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Αίτημα του πολίτη για διόρθωση στοιχείων του μητρώου αρρένων Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο Η

Αλλαγή Στοιχείων Δημοτολογίου

Περιστατικό Ζωής Αλλαγή στοιχείων δημοτολογίου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την αλλαγή στοιχείων από τα αρχεία του Δημοτολογίου Σε ποιους απευθύνεται Όλοι οι πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Αίτημα του πολίτη για αλλαγή στοιχείων δημοτολογίου Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Πραγματοποιείται

Καθορισμός Ιθαγένειας

Περιστατικό Ζωής Καθορισμός Ιθαγένειας Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Καθορισμός ιθαγένειας και δημοτολογικής τακτοποίησης μονίμων  κατοίκων εξωτερικού Σε ποιους απευθύνεται Όλοι οι πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο Πολίτης Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Προσέρχεται ο Πολίτης Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Δικαιολογητικά καθορισμού ιθαγένειας και δημοτολογικής τακτοποίησης μονίμων  κατοίκων εξωτερικού: Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ελληνικών ή ξένων διαβατηρίων για όλα τα άτομα , για τα οποία ζητείται καθορισμός ιθαγένειας. ( όλες