Σημαντικα Νεα
  • ...

Διαδικασίες και Δικαιολογητικά

Εισπράξεις μέσω Βεβαιωτικών Καταλόγων

Περιστατικό Ζωής Πληρωμή Ειδοποιητήριου Εισπράξεις μέσω βεβαιωτικών καταλόγων Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Η διαδικασία εισπράξεων μέσω βεβαιωτικών καταλόγων Πληρωμή Ειδοποιητήριου Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους Πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Δημιουργία βεβαιωτικών καταλόγων από το Δήμο Ο υπόχρεος εμφανίζεται στο Τμήμα γνωρίζοντας το ΑΦΜ του. Διαδικασία που ακολουθείται Διαβιβάζεται ο βεβαιωτικός κατάλογος στο Τμήμα Το Τμήμα Ταμείου εκδίδει το αποδεικτικό παραλαβής των εισπρακτέων. Ο υπάλληλος εκτυπώνει από το σύστημα τα ειδοποιητήρια, τα οποία

Περισυλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων

Περιστατικό Ζωής Περισυλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων Περιγραφή Περιστατικού Ζωής H περισυλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους Πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας, ή η τηλεφωνική αίτηση του πολίτη στο 15190 ή απευθείας τηλεφώνημα στο τμήμα ή αίτηση Online Αποτέλεσμα Διαδικασίας Φεύγουν τα προβλεπόμενα οχήματα με τους αντίστοιχους εργάτες. Η διαδρομή είναι καθορισμένη (200 περίπου κάδοι ανά όχημα). Πηγαίνουν τα συνεργεία καθαρισμού στο μέρος που έχει προγραμματιστεί

Kαθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων

Περιστατικό Ζωής Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Περιγραφή Περιστατικού Ζωής O καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους Πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας, ή η τηλεφωνική αίτηση του πολίτη στο 15190 ή απευθείας τηλεφώνημα στο τμήμα ή αίτηση Online Αποτέλεσμα Διαδικασίας Φεύγουν τα προβλεπόμενα οχήματα με τους αντίστοιχους εργάτες. Η διαδρομή είναι καθορισμένη (200 περίπου κάδοι ανά όχημα). Πηγαίνουν τα συνεργεία καθαρισμού στο μέρος που έχει προγραμματιστεί ή στο

Άδεια Πολιτικoύ Γάμου

Περιστατικό Ζωής Άδεια Πολιτικού Γάμου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Έκδοση Άδειας Γάμου Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Γίνεται και από τους δύο ενδιαφερόμενους. Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι Έλληνες στον τόπο κατοικίας τους εφ’όσον είναι ενήλικοι. Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν και οι αλλοδαποί που

Υιοθεσία Ενήλικου

Περιστατικό Ζωής Υιοθεσία ενήλικου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την Υιοθεσία Τέκνου που έχει ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας του Σε ποιους απευθύνεται Η Δήλωση γίνεται από έναν από τους θετούς γονείς ή και από το ίδιο το άτομο που υιοθετείται, στον τόπο γέννησης του ατόμου που θα υιοθετηθεί Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται πολίτης για να δηλώσει υιοθεσία (πατέρας – μητέρα, υιοθετηθείς) Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Μέσα

Υιοθεσία Ανήλικου

Περιστατικό Ζωής Υιοθεσία ανήλικου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά τη δήλωση υιοθεσίας ανήλικου τέκνου Σε ποιους απευθύνεται Η δήλωση γίνεται από το θετό πατέρα ή μητέρα στην μόνιμη κατοικία των θετών γονέων. Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται πολίτης για να δηλώσει υιοθεσία (πατέρας ή μητέρα) Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Μέσα σε ένα μήνα από την τελεσιδικία της απόφασης θα πρέπει να γίνει η δήλωση. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει

Αναγνώριση Τέκνου

Περιστατικό Ζωής Αναγνώριση Τέκνου Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά τη δήλωση αναγνώρισης τέκνου Σε ποιους απευθύνεται Δηλώνεται και από τους δύο γονείς με τις ταυτότητές τους Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχονται πολίτες για να δηλώσουν αναγνώριση (πατέρας και μητέρα). Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Παραλαμβάνεται αίτηση από το τμήμα κατά την οποία ζητείται η καταχώρηση του γεγονότος. Δηλώνεται και από τους δύο γονείς με τις ταυτότητές τους. Η δήλωση γίνεται

Δήλωση Ονοματοδοσίας

Περιστατικό Ζωής Δήλωση Ονοματοδοσίας Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την Ονοματοδοσία Τέκνου Σε ποιους απευθύνεται Απαιτείται η προσέλευση και των δύο γονέων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες ή τα διαβατήριά τους. Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχονται οι Πολίτες (και οι δυο γονείς) Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα),