Περιστατικό Ζωής Περισυλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής H περισυλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων
Σε ποιους απευθύνεται

Όλους τους Πολίτες

Εναρκτήριο γεγονός

  • Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας, ή
  • η τηλεφωνική αίτηση του πολίτη στο 15190 ή
  • απευθείας τηλεφώνημα στο τμήμα ή
  • αίτηση Online

Αποτέλεσμα Διαδικασίας

Φεύγουν τα προβλεπόμενα οχήματα με τους αντίστοιχους εργάτες. Η διαδρομή είναι καθορισμένη (200 περίπου κάδοι ανά όχημα). Πηγαίνουν τα συνεργεία καθαρισμού στο μέρος που έχει προγραμματιστεί ή στο χώρο που τους έχουν καλέσει. Μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.