Περιστατικό Ζωής Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει.
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει άνοιγμα οικογενειακής μερίδας
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
 1. Αίτημα του πολίτη για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας.
 2. Ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση για τα ανήλικα μέλη και βεβαίωση διετίας).
 3. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
 5. Μπαίνει σε σειρά για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας.
 6. Γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών που λείπουν, εάν λείπουν (την κάνει ο υπάλληλος του γκισέ που έχει χρεωθεί την αίτηση).
 7. Άνοιγμα μερίδας.
 8. Κοινοποίηση στο Δήμο προέλευσης για διαγραφή του δημότη από τα εκεί δημοτολόγια.
 9. Καταγραφή της νέας μερίδας στο βιβλίο Δημοτολογίου, ψηφιακά και στα ευρετήρια.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατήριο για αλλοδαπούς)
Εξαιρέσεις από την διαδικασία
Αποτέλεσμα Διαδικασίας
 • Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας
Κόστος Υπηρεσίας 0€
Περιστατικά Ζωής που εξαρτώνται από αυτό Έκδοση Πιστοποιητικών Δημοτολογίου
Σχετιζόμενοι Νόμοι ΦΕΚ τ. Β 896/16.07.2002
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Document