Περιστατικό Ζωής Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Δημοτολόγιο.
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες.
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος πολίτης.
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
 1. Αίτημα του πολίτη για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Δημοτολόγιο.
 2. Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 3. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
 5. Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 6. Εκδίδεται το πιστοποιητικό.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Δημοτολόγιο.
Κόστος Υπηρεσίας 0€
Περιστατικά ζωής από τα οποία εξαρτάται Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Docume