Περιστατικό Ζωής Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο.
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες.
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει πιστοποιητικό οικογενεικής κατάστασης.
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
 1. Αίτημα του πολίτη για έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 2. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
 3. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
 4. Εκδίδεται το πιστοποιητικό.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση
Εξαιρέσεις από την διαδικασία

Σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού οικογενεικής κατάστασης για μειωμένη θητεία, απαιτείται επιπλέον:

 • Σχέδιο ενόρκου
 • Βεβαιώσεις από το Ειρηνοδικείο
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Κόστος Υπηρεσίας 0€
Περιστατικά Ζωής που εξαρτώνται από αυτό Έκδοση Πιστοποιητικών Δημοτολογίου
Σχετιζόμενοι Νόμοι ΦΕΚ τ. Β 896/16.07.2002
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Documen