Περιστατικό Ζωής Βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα μιας περιοχής που μπαίνει στο Σχέδιο Πόλης
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία βεβαίωσης εισφοράς σε χρήμα μιας περιοχής που μπαίνει στο Σχέδιο Πόλης
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες
Εναρκτήριο γεγονός Το Τμήμα Πολεοδομίας της Νομαρχίας αποστέλλει τις πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα για κάθε ιδιοκτησία.
Εξαιρέσεις από την διαδικασία

 

Περίπτωση διορθωτικής πράξης εφαρμογής (π.χ. όταν υπάρχουν λάθη υπολογισμού):

  1. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην Πολεοδομία της  Νομαρχίας ή τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού  του Δήμου.
  2. Στο Τμήμα έρχεται η διορθωτική πράξη και το Τμήμα καταχωρεί την οφειλή στο πληροφοριακό σύστημα.
  3. Το Τμήμα Ταμείου ενημερώνεται για την οφειλή μέσω του συστήματος, και εκεί προσέρχεται ο υπόχρεος για να πληρώσει. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά και γίνεται ηλεκτρονικά.

Αποδέκτης της διαδικασίας είναι το Τμήμα Ταμείου ενώ τελικοί αποδέκτες είναι οι πολίτες.

 

Στο Τμήμα έρχεται η διορθωτική πράξη και το Τμήμα καταχωρεί την οφειλή στο πληροφοριακό σύστημα.