Περιστατικό Ζωής Έκδοση βεβαιώσεων περί μη οφειλής
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία Έκδοσης βεβαιώσεων περί μη οφειλής
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες
Εναρκτήριο γεγονός

Aίτηση ενδιαφερόμενου (από συμβολαιογράφο)

Διαδικασία που ακολουθείται
  1. Έκδοση βεβαιώσεων περί μη οφειλής, οι οποίες  προσαρτώνται στα πάσης φύσεως συμβόλαια ακινήτων. Τα βήματα της διαδικασίας έχουν ως εξής:
  2. Εναρκτήριο γεγονός, αίτηση ενδιαφερόμενου (από συμβολαιογράφο)
  3. Γίνεται έλεγχος στα αρχεία που τηρεί το τμήμα για ύπαρξη οφειλής
  4. Αν δεν υπάρχει οφειλή, εκδίδεται η βεβαίωση.
  5. Αν υπάρχει οφειλή εκδίδεται βεβαιωτικό σημείωμα για να γίνει η πληρωμή στο Ταμείο. Αφού πληρωθεί η οφειλή στο Ταμείο, ο ενδιαφερόμενος έρχεται πάλι στο Τμήμα,εκδίδεται η βεβαίωση (βλ. βήμα 2) και τελειώνει η διαδικασία.

Untitled Document