Σημαντικα Νεα
  • ...

Διάρθρωση Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρωτόκολλο Δημοτολόγιο Ληξιαρχείο Αρχείο – ΟΓΑ Γραφείο Προσωπικού Γραφείο Αλλοδαπών Τηλέφωνο:   24433-53213 Φαξ:            24433-53214 Τηλέφωνο:   24433-53217 (Ριζάβα Παναγιώτα) Τηλέφωνο:   24433-53218 (Γιαννακόπουλος Νίκος) Τηλέφωνο:   24433-53219 (Γάκη Ελένη) Φαξ:            24433-53221 Τηλέφωνο: 24433-53211 Φαξ:          24433-53221 Τηλέφωνο: 24433-53235  (Κούνουπα Τασία) Τηλέφωνο:24433-53212  (Κωστής Ευάγγελος) Τηλέφωνο:24433-53305