Τηλέφωνο: 24433-53305 (Καραφέρη Σπυριδούλα)

fax:   24433-53306