Τηλέφωνο:   24433-53229 (Αραμπατζής Ευάγγελος) Προϊστάμενος Τ.Υ.

email: earampatzis@sofades.gr

Φαξ: 24433-53234

 

 

Τηλέφωνο:   24433-53229 (Αραμπατζής Ευάγγελος)

email: earampatzis@sofades.gr

 

Τηλέφωνο:   24433-53230(Τριαντούλη Ευαγγελία)

email: etriantouli@sofades.gr

 

Τηλέφωνο:   24433-53232  (Καραγιάννης Βασίλειος)

email: vkaragiannis@sofades.gr

 

Τηλέφωνο:   24433-53236  (Κατσάρα Αντιγόνη)

email: akatsara@sofades.gr

 

Τηλέφωνο:   24433-53233 (Τσιλιάκος Γιώργος)

email: gtsiliakos@sofades.gr

 

Τηλέφωνο: 24433-53238 (Καλοστύπη Θεοπούλα)

email: tkalostipi@sofades.gr

 

Τηλέφωνο: 24433-53239 (Καλογήρου Ιωάννα)

email: ikalogirou@sofades.gr

 

Τηλέφωνο: 24433-53231 (Τριανταφύλλου Ελπίδα)

email: etriantafillou@sofades.gr

 

Τηλέφωνο:   24433-53242  (Κανδήλα Θώμη)

email: tkandila@sofades.gr

 

Τηλέφωνο:   24433-53241  (Τουρναβίτη Ζηνοβία)

email: ztournaviti@sofades.gr