Τηλέφωνο:   24433-53233 (Καραγιάννης Βασίλειος)

email: vkaragiannis@sofades.gr