Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Σοφάδων δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών του ΠΕΠ Θεσσαλίας και έχει ως αντικείμενο την προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της κοινωνικής προστασίας των 2380 κατοίκων τσιγγάνων της περιοχής.

Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Σοφάδων θέτοντας ως στόχους τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την κοινωνική ένταξη του τσιγγάνικου πληθυσμού των Σοφάδων, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οικισμούς στην Ελλάδα, ανέπτυξε στο διάστημα των 5 χρόνων, με τη βοήθεια των διαμεσολαβητών και την ενεργοποίηση του πληθυσμού των ΡΟΜ ποικίλες δραστηριότητες του ιατρικού και κοινωνικού τομέα.

Η διεκπεραίωση αστικοδημοτικών θεμάτων, η παροχή φροντίδας σε ζητήματα υγείας, εκπαίδευσης, και απασχόλησης αλλά και η σχολική ένταξη και δημιουργική απασχόληση των τσιγγανοπαίδων μέσα από αθλητικές, καλλιτεχνικές και μουσικές δραστηριότητες αποτελούν βασικούς άξονες δράσης του Ιατροκοινωνικού Κέντρου, το οποίο από την πρώτη μέρα λειτουργίας του μέχρι σήμερα έχει εξυπηρετήσει περισσότερα από 10290 αιτήματα τσιγγάνων.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά:

  • Τη διεκπεραίωση αστικοδημοτικών θεμάτων, το κέντρο από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μέχρι και σήμερα κατέγραψε και τακτοποίησε αστικοδημοτικά τον πληθυσμό, διεκπεραίωσε 2430 υποθέσεων δανειοδότησης και εκπλήρωσε 3716 μαζικά αιτήματα προς φορείς του δημοσίου τομέα.
  • Την παροχή φροντίδας σε ζητήματα υγείας, οι γιατροί και ο νοσηλευτής του κέντρου,εμβολίασαν περισσότερα από  550 παιδιά (1ο κέντρο πανελλαδικώς σε εμβολιασμό τσιγγανοπαίδων έως 18/5/2006), διευκόλυναν την πρόσβαση των τσιγγάνων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με την ολοκλήρωση 4242 τηλεφωνικών ραντεβού και παρείχαν περισσότερες από 20 ενημερωτικές επισκέψεις στους καταυλισμούς.
  • Τη σχολική ένταξη, η κοινωνιολόγος και οι καθηγητές του κέντρου, με τη συνεργασία των σχολείων της περιοχής και τους διαμεσολαβητές αξιολόγησαν τον αριθμό και την πορεία των τσιγγανοπαίδων και παρείχαν ενισχυτικά μαθήματα μουσικοκινητικής αγωγής καθημερινά εντός του ωρολογίου προγράμματος στους χώρους των σχολείων. Επιπρόσθετα, η συντονίστρια του κέντρου συνεργάστηκε με τα Γυμνάσια της περιοχής για την ομαλή ενσωμάτωση των μαθητών.
  • Τη δημιουργική απασχόληση των τσιγγανοπαίδων μέσα από αθλητικές, καλλιτεχνικές και μουσικές δραστηριότητες, οι καθηγητές του κέντρου δημιούργησαν ομάδα ποδοσφαίρου (παλαιότερα), δίδαξαν μαθήματα παραδοσιακών χορών και μουσικής σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, οργανώνοντας παράλληλα ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως χριστουγεννιάτικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού, επισκέψεις σε εργαστήριο ζωγραφικής κλπ.
  • Θέματα Προσέγγισης και Δημοσιότητας, το κέντρο χρησιμοποιώντας τους διαμεσολαβητές δημιούργησε και διένειμε στους δυο οικισμούς διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια για θέματα αγωγής υγείας και πρόληψης ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με φορείς του Δημοσίου (ΟΓΑ, ΙΚΑ, Πρόνοια κτλ) και δημοσιοποίησε στον τύπο την έναρξη διαφόρων δράσεων του κέντρου.

photo1

photo3

photo7

photo9

photo11

photo13

photo6

photo4

photo10

photo12

photo8

photo14

photo2