Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των γονέων Ρομά των δύο Οικισμών του Δήμου Σοφάδων, το Παράρτημα Ρομά πραγματοποίησε ενημερωτικές επισκέψεις  πόρτα-πόρτα με στόχο την ενημέρωση των γονέων για τις σχολικές εγγραφές. Πρόκειται για τις εγγραφές Προνηπίων καθώς και μαθητών της Α΄ τάξης Δημοτικού του σχολικού έτους 2024-2025 καθώς ο Μάρτιος είναι ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιούνται οι εγγραφές των νέων μαθητών στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Έγινε ενημερωτική αφίσα η οποία τοιχοκολλήθηκε στα καταστήματα των Ρομά μέσα στους δύο οικισμούς και φυλλάδιο που διανεμήθηκε στους οικισμούς για την ενημέρωση των γονέων.  Στόχος της δράσης είναι η μείωση της σχολικής διαρροής και η ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων. Η δράση έγινε σε συνεργασία με τους  αρμόδιους  Αντιδημάρχους   Χρήστο Κατσαντώνη και Σοφία Αλειφτήρα.

Το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων υλοποιείται ως μέρος της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων” (Υποέργο ΙΙ) στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.