Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 διοργανώθηκε από τις δύο οικονομολόγους του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας   ενημερωτική δράση για την έναρξη των μαθημάτων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι ωφελούμενοι ενημερώθηκαν για την  εγγραφή, τη διάρκεια, το ωράριο των μαθημάτων και τους διανεμήθηκε έντυπο υλικό (φυλλάδια). Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση των ωφελούμενων για την σημασία της ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων για την μετέπειτα ομαλή ένταξή τους στο χώρο εργασίας.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.