Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Παράρτημα Ρομά δράση ενημέρωσης για την αναγκαιότητα συμπλήρωσης του ατομικού σχεδίου δράσης της ΔΥΠΑ.

Η δράση διοργανώθηκε από τους δύο  Οικονομολόγους του Παραρτήματος Ρομά,  έγινε εξατομικευμένη ενημέρωση των ωφελουμένων του Παραρτήματος, διανεμήθηκε έντυπο υλικό (φυλλάδια) και δόθηκαν σαφείς κατευθύνσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Επιπλέων έγινε ενημέρωση για το «μπόνους» των 300 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους και συγκεκριμένα σε ανέργους που έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5 ετών. Στόχος της δράσης ήταν η   ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων προκειμένου να κατευθυνθούν σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους και εύρεσης εργασίας  (συμπλήρωση του ατομικού σχεδίου δράσης), καθώς επίσης και  η ενημέρωση και η ενεργοποίηση της ιδιαίτερης αυτής πληθυσμιακής ομάδας σε θέματα απασχόλησης

 

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.