Σημαντικα Νεα
  • ...

Ανακοινώσεις

Εθελοντική αιμοδοσία στις 9-2-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ που καλύπτει καθημερινά τις ανάγκες των συμπολιτών μας σε αίμα με αίσθημα ευθύνης, πραγματοποιεί Νέα Εθελοντική Αιμοδοσία την  ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 και ώρα 09.00 έως 13.00 στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων.     Καλείστε και εσείς να συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια δείχνοντας την ευαισθησία σας στο υψηλό αυτό έργο  ανθρώπινης αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και να δώσετε στους συνανθρώπους μας

2-2-2011 Προκήρυξη για επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ   Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10, προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης». Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

2-2-2011 Πρόσκληση για συγκρότηση ομάδας έργου για εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) από υπαλλήλους του Δήμου Σοφάδων με αντικείμενο την επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια” Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.07.2010 επισημαίνονται τα εξής: «Με το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής

25-1-2011 Κάλεσμα σε εκπροσώπους φορέων & δημότες για συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης

  ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Ταχ.Δ/νση     :    Κιερίου 49 Τ. Κ.               :    43 300-Σοφάδες Τηλ.                    2443 3 53209                            2443 3 53216 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ               Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 76 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ο Δήμος Σοφάδων υποχρεούται να συγκροτήσει «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και από δημότες.            

29-12-2010 Παρουσίαση Πρακτικών Συνεδρίου (2002) για την ανάπτυξη των Σοφάδων

Στις 29-12-2010 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων θα γίνει παρουσίαση των Πρακτικών του Συνεδρίου για την ανάπτυξη των Σοφάδων. Το συνέδριο είχε πραγματοποιηθεί στις Σοφάδες το 2002.

20-9-2010 Διαγωνισμός Ενοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμου Σοφάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Προκηρύσσεται δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σοφάδων, για την εφαρμογή του προγράμματος ‘Καλλικράτης’», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 79.680€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (Κωδικός CPV: 72.22.23.00-0 Υπηρεσίες Τεχνολογίας των πληροφοριών, 48.00.00.00-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο