Σημαντικα Νεα
  • ...

Προμήθειες

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)»

Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει εργασίες για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016). Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 3600,00€, συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24%. Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 21/10/2016 και ώρα 13.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242. Οι εργασίες που

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)»

Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει εργασίες για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016). Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 744,00€, συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24%. Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 21/10/2016 και ώρα 13.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242. Οι εργασίες που

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)»

Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει εργασίες για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016). Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 3656,00€, συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24%. Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 21/10/2016 και ώρα 13.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242. Οι εργασίες που

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μενελαϊδας»

Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μενελαϊδας». Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Τρίτη 11/10/2016 και ώρα 10.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η ποσότητα του προϊόντος φαίνεται στον αρχείο.   Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα  την καλύτερη οικονομική προσφορά.   Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Άρνης»

  Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Άρνης». Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Τρίτη 11/10/2016 και ώρα 10.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η ποσότητα του προϊόντος φαίνονται στο αρχείο. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα  την καλύτερη οικονομική προσφορά.   Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ραφή καλυμμάτων για τους παιδικούς σταθμούς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 29-9-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.803 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Π. ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο Ο Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων ενδιαφέρεται να προβεί στη ραφή καλυμμάτων για τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016). Η δαπάνη της ραφής των καλυμμάτων ανέρχεται στο ποσό των 272,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για