Σημαντικα Νεα
  • ...

Προμήθειες

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ραφή καλυμμάτων για τους παιδικούς σταθμούς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 29-9-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.803 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Π. ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο Ο Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων ενδιαφέρεται να προβεί στη ραφή καλυμμάτων για τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016). Η δαπάνη της ραφής των καλυμμάτων ανέρχεται στο ποσό των 272,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για επισκευή – συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σοφάδες 23/9/2016 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ                                                 Αριθ. Πρωτ. 17258 Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «Υλικών για επισκευή – συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμένης αξίας 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Τρίτη 27/9/2016 και ώρα 10.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η ποσότητα του προϊόντος φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια τεντόπανου σκίασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σοφάδες 21/9/2016 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ                                                 Αριθ. Πρωτ. 16969 Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «Τεντόπανου σκίασης για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίου ακινήτου του Δήμου». Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 23/9/2016 και ώρα 10.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η ποσότητα του προϊόντος φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.   Η