Ο Δήμος Σοφάδων θα προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης και τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθ. 2473/27-2-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 18PROC002726687) για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων για όσες ομάδες κηρύχτηκαν άγονες (καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές) στις διαδικασίες που προηγήθηκαν στον σχετικό διαγωνισμό.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ.